SE

Sen jobbstart drabbar pensionen

Inträdes?ldern p? arbetsmarknaden är en förbisedd fr?ga i pensionsdebatten, konstaterar tjänstepensionsbolaget Alecta.

Alecta släpper idag rapporten Ett l?ngt arbetsliv börjar tidigt. Rapporten visar bland annat att en tjänsteman med normal lön kan f? cirka 6 000 kronor mer pension i m?naden om hon börjar jobba som 25-?ring istället för som 30-?ring.
? Att fortsätta jobba som äldre kan vara ett sätt att f? högre pension, men väl s? betydelsefullt för pensionens storlek är vid vilken ?lder arbetslivet p?börjas, säger Alectas pensionsekonom Eva Adolphson, som tagit fram rapporten.
? Sverige har en hög inträdes?lder p? arbetsmarknaden, svenska ungdomar börjar arbeta sent. Med dagens reformerade pensionssystem är det självklart att detta har ett pris i form av sänkt livsinkomst och lägre pension, fast f? tänker p? detta när de är i 20-?rs?ldern, konstaterar Eva Adolphson.
Nyligen presenterade pensionsgruppen sin överenskommelse om justeringar i pensionssystemet för att trygga pensionerna när befolkningen ?ldras. I överenskommelsen ägnas ett särskilt avsnitt ?t fr?gan om ett längre arbetsliv. Men de ?tgärder som nämns handlar enbart om att förlänga arbetslivet genom att höja pensions?ldern. Möjligheten att göra yrkeslivet längre i andra änden genom att p?skynda inträdet p? arbetsmarknaden nämns dock inte.
En viktig förklaring till den höga inträdes?ldern p? arbetsmarknaden är att m?nga svenska ungdomar gör ett uppeh?ll mellan gymnasiet och högskolan. Detta bidrar till att Sverige, med en genomsnittlig examens?lder p? 29,7 ?r, har den näst högsta examens?ldern inom OECD. Bara p? Island är de högutbildade äldre när de tar examen.
? Att göra ett uppeh?ll mellan gymnasiet och högskolan kan vara ett sätt att mogna och skaffa sig erfarenheter, men tyvärr är det inte gratis. Insikterna om detta behöver höjas för att yngre människor ska bli mer medvetna om hur deras vägval p?verkar dem, anser Eva Adolphson.
I rapporten finns ocks? exempel p? hur pensionen p?verkas av när inträdet p? arbetsmarknaden sker. Rapporten g?r att ladda ner fr?n www.alecta.se
För mer information, kontakta gärna:
Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta, telefon: 070-726 62 42
Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11, [email protected]

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. V?rt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner s? stort värde som möjligt för b?de v?ra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och l?ga kostnader. Vi förvaltar cirka 620 miljarder kronor ?t v?ra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Benny Eriksson   #Birgitta Berggrens   #FUB   #Presskontakt Susanne Vinder