SE

Seminarium: Vad gör oss sjuka p? jobbet? Om arbete och Parkinsons sjukdom

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 29 september presenterar Lars-Gunnar Gunnarsson, professor, tema neuro-rörelse, Inst. för läkarutbildning, Örebro universitet, en helt ny kunskapssammanställning om faktorer i arbetsmiljön som har betydelse för uppkomst av Parkinsons sjukdom.
Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, ger en kort redovisning av arbetet med kunskapssammanställningarna som ing?r i ett FoU-projekt som AFA Försäkring finansierar. De publiceras i skriftserien Arbete och Hälsa.
Mer information: http://www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/publikationer/aoh/

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 26 september.
Tid: m?ndagen den 29 september kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörg?s fr?n kl. 08.00
Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070 814 98 30, [email protected]

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy