Seminarium: Trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 11 september presenterar utredare Per ?kesson regeringsuppdraget att göra en bred översyn av de svenska trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv.

De senaste ?rens ökade globalisering och förändrade migrations- och rörlighetsmönster inom EU ställer nya krav p? samordningen av trygghetssystemen. För att möta de nya förutsättningarna och motverka att enskilda individer och länder inte drabbas negativt behöver Sverige ett trygghetssystem med klara och tydliga regler.

Regeringen har därför beslutat att med en enmansutredning göra en bred översyn av de svenska trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv. Utredningen ska redovisas senast 1 mars 2016.
Utredaren ska bland annat:
-kartlägga och redogöra för europeiska regelverk som är av betydelse för trygghetssystemen, liksom de svenska reglernas förenlighet med dessa,
-analysera hur försäkringsvillkoren i de svenska trygghetssystemen förh?ller sig till EU-rätten och internationella förh?llanden i övrigt,
-lämna förslag p? vilka principer som ska gälla, främst avseende försäkringstillhörighet.
Medverkande: Per ?kesson, utredare
Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 10 september.
Tid: Torsdagen den 11 september kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörg?s fr?n kl. 08.00
Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
Kontakt: Camilla Arvenberg, Pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070 814 98 30, [email protected]

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Related posts

Top