SE

Selektivt fiske ger sm?växta torskar

Torskbest?ndet i den östra delen av Östersjön har mycket d?lig tillväxt. Även om best?ndets sammanlagda biomassa är stor domineras den helt av sm? och magra individer. Tillväxten har minskat sedan mitten av 1990-talet och produktiviteten är mycket l?g.
Nu visar en ny studie, gjord av forskare vid SLU och Göteborgs universitet och publicerad i dag i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Communications, att orsakerna till den minskade tillväxten beror av täthetsberoende tillväxt ? det finns allts? för m?nga sm? individer i samma storleksgrupper som konkurrerar om födan. Detta tillst?nd är en effekt av ökad selektivitet; allt eftersom fisket sker med allt större maskor skyddas den mindre fisken medan fisketrycket blir större p? de f?, lite större fiskar som finns kvar.
Torskbest?ndet i östra Östersjön uppvisar allt sämre tillväxt. Detta kan bland annat ses i att tillgänglig kvot inte har utnyttjats fullt ut sedan 2009 och endast till 46 procent 2013. Forskarna Henrik Svedäng, Institutionen för akvatiska resurser vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Sara Hornborg, SIK/Göteborgs universitet, visar i studien att den l?ga tillväxten har ett klart samband med ökande selektivitet i fisket.
Den nu r?dande förvaltningen av Östersjöns torskbest?nd syftar till att undvika fiske p? de minsta storleksklasserna genom att ha storleksselektiva tr?lar som släpper ut de minsta torskarna samtidigt som man vill beh?lla en stor kvot. Den ökade selektiviteten har lett till minskat fisketryck p? mindre storleksklasser, medan det tvärtom har ökat för större storleksklasser. Den ökande överlevnaden i mindre storleksklasser samtidigt som rekryteringen har varit stabil, har s? sm?ningom lett till täthetsberoende tillväxt ? det har blivit för m?nga fiskar i samma storlekskategori i förh?llande till tillgänglig föda. Som en konsekvens av den l?ga tillväxten har förekomsten av torsk över 45 cm p? senare tid minskat kraftigt. Sammanlagt medför denna utveckling inte bara en allt sämre lönsamhet för fisket, utan har ocks? stora konsekvenser för Östersjöns ekosystem där stor torsk intar en viktig strukturerande roll.
Studien visar att försöket att öka avkastningen fr?n fiskbest?nd genom att beh?lla ett relativt högt fisketryck men samtidigt öka minsta storlek vid f?ngst genom mer selektivt fiske inte alltid fungerar. Kombinationen gör att det finns risk för täthetsberoende tillväxt. Forskarna föresl?r i stället att ett mer robust sätt att förvalta Östersjöns torskbest?nd vore att minska b?de p? fisketrycket och selektiviteten. Det skulle leda till att fler sm? fiskar f?ngas, men samtidigt till att tillväxten i best?ndet kan ?terställas. Detta skulle p? sikt kunna leda till bättre lönsamhet inom fisket och ett bättre fungerande ekosystem.
Artikeln är fri att laddas ned fr?n tidskriften Nature Communications p? http://www.nature.com/naturecommunications
För mer information: Henrik Svedäng, [email protected], tel 072-716 90 72
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Karin Wistr   #Lin Lerpold   #Roseline Olomina   #Stockholm Till