SE

Satsningen p? infrastruktur ger stor framg?ng för Öresundsregionen

P? onsdagen, under den svenska politikerveckan i Almedalen, presenterade partiledare i de fyra regeringspartierna ett initiativ kallat Sverigebygget, ett omfattande paket av investeringar p? bland annat infrastruktur. Paketet omfattar satsningar p? höghastighetst?g, bostadsbyggande och en ny fast förbindelse över Öresund. Förslaget lyder: ?Öresundsbron är tungt trafikerad och det finns behov av en andra fast Öresundsförbindelse. En tunnel mellan exempelvis Helsingborg och Helsingör skulle avlasta bron och närmare integrera norra delarna av Öresund?. Initiativet omfattar även höghastighetst?g som binder samman Malmö med Stockholm.
Idag är Öresundsregionen en knutpunkt där b?de nationella och internationella transporter korsar varandra. Tillgängligheten är ocks? utsatt för h?rd press p? flera omr?den.
? Jag är väldigt glad att v?rt arbete med att f? en ny fast förbindelse nu ger resultat. Hälften av alla tunga transporter i Sverige g?r genom Sk?ne, och Öresundsregionen är idag en flaskhals som p?verkar hela Sverige. En ny fast förbindelse kommer ocks? att stärka Öresundsregionen som tillväxtregion, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Sk?ne och ordförande i Öresundskomiteen.
Partierna uppger att de vill tillsätta en förhandlingsperson för att skapa förutsättningar för bland annat fler järnvägs- och vägsatsningar i storstadsregionerna genom överenskommelser mellan alla involverade aktörer.
– Vi välkomnar att regeringspartierna tar initiativ till samtal med Danmark om en ny fast förbindelse, säger Sophie Haestorp Andersen (S), vice ordförande i Öresundskomiteen och regionstyrelsens ordförande i Region Hovedstaden.
Öresundskomiteen arbetar för att främja integrationen mellan Sverige och Danmark i hela Öresundsregionen, och driver fr?gor inom arbetsmarknad, kultur, forskning och innovation, miljö och transport. Idag finns betydande problem att ta sig mellan regionens östra och västra delar som framför allt orsakas av kapacitetsproblem för järnvägstrafiken. Det krävs initiativ vad det gäller b?de järnvägs- och vägförbindelser över Öresund, om inte regionens framtida utveckling ska hämmas p? ett avgörande sätt.
För mer information kontakta:
Finn Lauritzen, direktör i Öresundskomiteen
Tel: +45 33268910
Email: [email protected]
Marianne Ekdahl, kommunikationsstrateg i Öresundskomiteen
Tel: +45 3326 8905
Email: [email protected]
Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Sk?ne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förh?llande till de tv? regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AMF   #Bilagor Diagram   #Carina Blomberg   #PR