Finans

SAS setter ut drift av systemer for flyvedlikehold til Merit Consulting

SAS og Merit Consulting har inng?tt en outsourcing avtale. Merit overtar driften av Infor M3 som er SAS sitt n?v?rende system for flyvedlikehold. Samtidig vil fire SAS-ansatte basert i Oslo og Stockholm g? over til Merit.
I forbindelse med denne transaksjonen, har Merit ogs? f?tt ansvaret for ? gjennomf?re implementering og v?re ansvarlig for driften av det nye vedlikeholdssystemet Amos fra Swiss Aviation Software.
“Vi ser dette som et viktig ledd i v?rt kontinuerlige arbeid med ? v?re en verdensledende i MRO, Maintenance, Repair and Operations. ? f? denne tilliten er basert p? hardt arbeid og en veldig klar strategi. Videre ser vi p? dette som et f?rste skritt i det nye forretningsomr?det Merit Aviation sier Anders Thern, VD
Merit Consulting AB”.
Merit Aviation er et nyetablert forretningsomr?de som i f?rste omgang omfatter vel 10 konsulenter med dyp kunnskap om vedlikehold og som ogs? er spesialister p? flyvedlikehold. Der er smarte l?sninger for integrasjon b?de mot flyindustrien samt flysikkerhetmyndigheter. Til dette er det bygget egne applikasjoner innen mobil logistikk og BI l?sninger innenfor rammen av Merit Portal.
“Vi har stor tillit til Merit. Det er betryggende at vi kan fortsette v?r kvalitative utvikling og samtidig finne l?sninger som helt klart reduserer kostnadene v?re”,
sier Göran Br?land, Dir Technical Systems, SAS Group IT.
For mer informasjon
Kontakt Anders Thern, administrerende
direkt?r Merit Consulting Sverige, +46 703 79 14:06
Kontakt Goran Br?land, Dir Teknikk SAS
Group IT, +46 709 97 10:20

I Merit utvikler og forbedrer vi v?re kunders forretningsprosesser gjennom h?yt kvalifiserte konsulenttjenester og forretningsorienterte l?sninger, som brukes
i kundens virksomhet. Vi har dokumentert kunnskap om virksomheter, applikasjoner, teknologi, og kan yte kunder langsiktig st?tte i sine forbedringsprosesser.
Merit er Infor st?rste partner p? M3, tidligere Movex, og har utviklet egne bransjel?sninger innen mobile l?sninger,salg og business intelligence som g?r under navnet Merit Portal.
Merit har ca 300 kunder med over 50 000 daglige brukere. Selskapet har 280 ansatte i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Tsjekkia, Italia og Sveits.

hastags:

#merit portal

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy