SE

Sammanläggningen av aktier samt information om handel med teckningsoptioner i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB

Sammanläggningen av aktier
Det har tidigare annonserats att sammanläggningen av aktier är skjuten p? framtiden. Detta var en lite förhastad slutsats. Sammanläggningen är redan registrerad p? Bolagsverket och m?ste med anledning av detta verkställas. Sammanläggningen är planerad att genomföras s? snart det är möjligt efter det att teckningsoptionerna är distribuerade enligt ovan, d.v.s. i början av oktober 2014.
Sammanläggningen av aktier innebär att 50 befintliga aktier blir 1 ny aktie. Avrundning sker upp?t till aktieägarens fördel. Det innebär att den som har 51 aktier f?r 2 nya. Sammanläggningen sker automatiskt.
Handel med teckningsoptioner av serie TO 1B respektive TO 2B kommer att ske p? AktieTorget fr?n och med den 2 oktober 2014.
Cefours styrelse har beslutat att ta upp bolagets teckningsoptioner till handel. Teckningsoptionerna (en per aktie före sammanläggningen) delas ut vederlagsfritt till samtliga aktieägare per avstämningsdagen den 30 september 2014.
Första dag för handel med teckningsoptionerna är den 2 oktober 2014. Handel med teckningsoptioner av serie TO 1B kommer att p?g? till och med den 29 oktober 2014 och handel med teckningsoptioner av serie TO 2B kommer att p?g? till och med den 23 mars 2015.
Teckningsoptioner av serie TO 1B
Villkor: Trehundra (efter genomförd sammanläggning) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie
Teckningskurs: 0,50 (efter genomförd sammanläggning) SEK per aktie serie B

Teckningstid: 3 oktober till och med den 31 oktober 2014

Handelstid: 2 oktober till och med den 29 oktober 2014

Kortnamn: CEFO TO 1B

ISIN-kod: SE0006342838

Antal teckningsoptioner: 708 661 403
Teckningsoptioner av serie TO 2B
Villkor: Femhundra (efter genomförd sammanläggning) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie

Teckningskurs: 2,50 (efter genomförd sammanläggning) SEK per aktie.

Teckningstid: 9 mars till och med den 25 mars 2015

Handelstid: 2 oktober 2014 till och med den 23 mars 2015

Kortnamn: CEFO TO 2B

ISIN-kod: SE0006342846

Antal teckningsoptioner: 708 661 403
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga för nedladdning nedan (resurslänkar) samt p? Cefours hemsida, www.cefourwine.com. Vid full teckning av TO1B tillförs Cefour sammanlagt cirka 1,2 Mkr, och vid full teckning av TO 2B tillförs Cefour ytterligare cirka 3,5 Mkr.
För ytterligare information, kontakta:

– Stefan Carlén, tf VD, 070-792 71 01 i fr?gor om Cefour och verksamheten, samt

– Gert Westergren, ledamot, 070-555 77 99 i fr?gor om teckningsoptionerna och sammanläggningen

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bengt Dahlgren   #HSB   #Informationschef Electrolux Professional   #Sanna Edling