Samarbetsavtal mellan LRF Konsult och Mellanskog undertecknat

Avtal om ett fördjupat samarbete har tecknats mellan LRF Konsult och Skogsägarna Mellanskog och följer den avsiktsförklaring som parterna presenterade 7 maj.
För alla skogsägare är det viktigt med en bra r?dgivning kring ekonomi, skatter och juridik. Skogsbruk är l?ngsiktigt och inte sällan kommer intäkterna ojämnt fördelade. Samarbetet syftar till att göra det enkelt för de skogsägare som samarbetar med Mellanskog när det gäller just dessa fr?gor som ett komplement till de tjänster och den skogliga r?dgivning som Mellanskog har idag.
Ett flertal olika tjänstepaket kommer att erbjudas de skogsägare som samarbetar med Mellanskog. De olika paketen har utformats för att möta de olika behov och önskem?l som identifierats. Samarbetsavtalet innebär att Mellanskog och LRF Konsult arbetar närmare varandra i de kontakter de har med skogsägare.
? Det känns bra att vi har tecknat detta samarbetsavtal, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson. Nu inriktar vi oss p? en tydlig paketering av tjänster och skapa ett givande samarbete som gör nytta för alla parter. De olika tjänstepaketen kommer att presenteras och vara i drift efter ?rsskiftet.
? För oss är Mellanskog en viktig samarbetspartner för att kunna erbjuda skogsägare lättillgängliga specialisttjänster, paketerade s? att det passar moderna skogsägare och gör deras vardag lättare och skogsägandet roligare, säger LRF Konsults vd Katarina Hedström Klarin.
Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, vd Skogsägarna Mellanskog ek för, tfn 010-482 80 01
Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult 08- 787 53 60

V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Related posts

Top