S? p?verkar nya beskattningssystemet svenska sm?företag

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag p? nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför l?nat kapital vid finansiering av investeringar, fr?gan är vilka konsekvenser det f?r?
Förslaget föresl?s träda i kraft den 1 januari 2016 och de begränsade ränteavdragen medför högre finansieringskostnad för de företag som har negativt finansnetto, dvs där räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Som motvikt föresl?s samtidigt som ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader, ett sk finansieringsavdrag, om 25 procent av företagets skattemässiga resultat.
? Med den ränteniv? vi har idag p? ca 3 procent innebär förslaget att finansieringskostnaderna i det enskilda fallet kan öka med ca 0,5 procentenheter om förslaget g?r igenom säger Peter Nilsson jur. dr p? LRF Konsult och en av medlemmarna i Företagsskattekommittén. Företag som växer och nyföretagare är den grupp som troligvis f?r det n?got sämre d? de ofta är högre bel?nade. Vad innebär förslaget i praktiken?
Förslaget innebär ocks? att företag som är l?gt bel?nade generellt kommer att betala mindre bolagsskatt än med nuvarande skatteregler. LRF Konsult har studerat hur skatteförslaget p?verkar cirka 5 000 aktiebolag med upp till 15 anställda baserad p? verkliga siffror fr?n boksluten. Det genomsnittliga bolaget har i balansräkningen en l?ngfristig skuld p? 1 275 000 kr. Med dagens regler betalar bolaget en ?rlig bolagsskatt om 41 000 kr. Med den föreslagna förändringen skulle bolagsskatten för det genomsnittliga bolaget i studien reduceras till 36 000 kr.
? Självklart är det positivt att den ?rliga bolagsskatten sänks med 5 000 kronor vilket omräknat motsvarar en räntesänkning med ca 0,4 procentenheter. Det är ingen dramatisk förändring, men det genomsnittliga sm?företaget har relativt sm? skulder och tjänar därmed n?gra kronor p? förändringen, kommenterar Pär Martinsson, Chefsekonom p? LRF Konsult.
? Som alltid finns det b?de vinnare och förlorare p? skatteförändringar. Utmaningen fram?t blir att ge incitament för unga entreprenörer att v?ga och kunna satsa p? sin affärsidé s? att Sverige kan fortsätta växa b?de p? landsbygden och i storstad, säger Pär Martinsson.
För mer information kontakta gärna
Peter Nilsson, jur dr, Skattespecialist p? LRF Konsult, [email protected], 040- 10 52 44
Pär Martinsson, Chefsekonom, LRF Konsult, par.mart[email protected], 08-700 20 12
Linda Ternstedt, chef Kommunikation, [email protected], 08-700 20 33
V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Related posts

Top