Finans

Rotteskader for 50 millioner

Rotter kan gj?re skader for mange hundre tusen kroner i norske hus
Rotter holder seg vanligvis i kloakken, men om sommeren er de ogs? aktive p? bakkeniv?. Huseiere, r?rleggere og snekkere m? ta grep for ? unng? at rottene invaderer hus, mener If.
Rotter gj?r store skader i norske hus. Utbedringer av skadedyrenes ?deleggelser kostet mellom 40 og 50 millioner kroner i 2012, if?lge beregninger fra If Skadeforsikring. Den st?rste enkeltskaden selskapet fikk innmeldt kostet 1,2 millioner kroner ? utbedre.
? Har du rotter i hus, kan kostnadene med ? fjerne dem i verste fall komme opp i flere hundre tusen kroner hvis konstruksjonen, bad eller kj?kken er ber?rt, sier assisterende informasjonsdirekt?r Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.
Hun oppfordrer huseiere til ? g? over huset p? jakt etter svake punkter, som ?pninger mellom veggpanel og grunnmur. Hull st?rre en 12 millimeter b?r tettes, if?lge Folkehelseinstituttet.
? Bruk gjerne speil for ? f? godt innsyn inn under veggpanelet, eller be snekkeren gj?re det. La ikke kjellervinduene st? ?pne og s?rg for at ventilene i grunnmuren har gitter, sier Vennesland.
Tett r?rstumper
Rottene finner maten sin nede i kloakken, men trekkes mot t?rre steder for ? lage reir og f? unger.
? De kommer seg opp og ut gjennom sprekker og hull i kloakksystemet, s?rlig eldre avl?pssystemer byr p? muligheter. De klarer ogs? fint ? komme seg gjennom to meter jord, blant annet fordi p?begynte gravehull fortsettes p? av neste generasjon, sier biolog og skadedyrtekniker Jens Galby i Anticimex.
Den vanligste innfartsveien til hus er gjennom kloakkr?rene. Ved ominnredning av rom kan avkappete avl?psr?r bli st?ende igjen som svake punkt fordi de tettes for d?rlig, for eksempel etter at en vask er blitt flyttet.
? R?rleggere n?yer seg ofte med ? teipe p? en plastbit, mest for ? stenge ute kloakklukt. Og s? bygges den gamle r?rstumpen inn og er ute av syne. Mange r?rleggere er ikke klar over rottefaren dette utgj?r, sier Galby.
Det finnes egne tettekopper for avl?psr?r som rottene ikke gnager seg gjennom.
Glipper i betongs?lene mellom originalbygg og p?bygg er en annen svakhet rottebekjemperne ser ofte. Glippen p? noen centimeter er gjerne tettet med isopor, som rotter forserer enkelt.
? Det ligger i en rottes natur ? gnage. Hvis den slutter med det, ville tennene vokse ut av munnen, akkurat som hos beveren, sier Galby.
Ofte uforsikret
Forsikringsselskapene har ulik praksis n?r det gjelder sanering av skadedyr. Noen husforsikringer dekker bare skadene dyrene gj?r og ikke saneringen av dem. Noen forsikringsselskaper dekker b?de sanering og gjenoppbygging, mens andre ikke dekker noen ting.
? Flertallet av boligeiere med vanlig boligforsikring har ikke skadedyrsanering inkludert selv om mange tror det. Folk b?r derfor sjekke dette, sier produktsjef Rune Sm?dal i If Skadeforsikring.
Stadig flere huseiere velger en utvidet forsikring av huset, s?kalt superforsikring. Disse tar h?yde for et v?tere klima, og gir ogs? dekning for skader som skyldes sopp, r?te og skadedyr. Sm?dal ansl?r at superforsikringene st?r for 30-40 prosent av boligforsikringssalget til If.
Selskapet utbetalte over ti millioner kroner til saneringer av skadedyr i fjor.
I hodet
Ved sanering fjernes d?de rotter og tilgangsmulighetene tettes. Isolasjon m? ofte ogs? byttes siden rottene har gravd ganger og gjort fra seg i dem. M? st?rre deler av vegger og himlinger ?pnes, ?ker kostnadene betydelig.
Gnagerne kan skade ytterligere ved ? gnage p? elektriske ledninger og vannr?r.
Rotteplager m?les ikke bare i kroner og ?re, men har ogs? andre f?lger.
? Det er i hodet at rotteproblemet forsvinner sist. Bestemte lyder gj?r at man skvetter til lenge etter at rottene er borte. Dette kan sammenlignes med det som skjer med mange huseiere etter innbrudd n?r privatsf?ren oppleves som invadert, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.
ROTTETETT HUS:
1. Avkappete kloakkr?r skal tettes med egne tettekopper.
2. Unng? ?pninger mellom veggpanel og grunnmur.
3. Alle lufteventiler i grunnmuren m? ha gitter.
4. Sluk i kjelleren skal ha rister av st?l, som sitter fast.
5. Pass p? at det er helt tett p? utsiden av r?r som g?r gjennom vegg og gulv.
6. Glipper i betongs?lene mellom originalbygg og p?bygg b?r ikke forekomme.
7. Krypkjellere gir lett adgang. L?sning kan v?re ? legge p? h?nsenetting og st?pe p? sement, s? krypkjelleren f?r et hardt gulv i stedet for jord.
Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r, tlf. 928 93 719
Rune Sm?dal, produktsjef, tlf. 905 85 326
Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for If Skadeforsikring.

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Foto Newswire Ikke   #Jon Berge   #Polen Mange   #Sampo Plc