SE

Röda Korset ser allvarligt p? förskingring i Ugandas Röda Kors

a8

Det har kommit Svenska Röda Korset till känna att 579 468 kronor i stöd till systerföreningen Ugandas Röda Kors har förskingrats. Det st?r klart sedan en extern revisionsbyr? i veckan redovisat resultatet av en korruptionsutredning i ärendet. Ugandas Röda Kors lovar att betala tillbaka pengarna.
Det var i september förra ?ret som ugandiska myndigheter inledde en förundersökning om korruption mot den d?varande generalsekreteraren för Ugandas Röda Kors. Vid en husrannsakan i generalsekreterarens hus hittades en stor mängd importerade varor som betalats av ett inhemskt företag som ägs av Ugandas Röda Kors.
Kort efter att förundersökningen inleddes stoppade Röda Korset alla utbetalningar till Ugandas Röda Kors i väntan p? utredningens resultat. Generalsekreteraren avskedades och en ny styrelse tillsattes. Parallellt med polisutredningen inledde Röda Korset en egen utredning, genom en extern revision.
– Vi agerade direkt i samarbete med de andra rödakorsföreningar som ocks? stödjer Ugandas Röda Kors, och även Internationella rödakors- och rödahalvm?nefederationen, IFRC, säger Hans Ridemark, Svenska Röda Korsets regionala representant i Östra Afrika. Vi har ställt flera krav för att v?rt stöd till föreningen ska normaliseras. Förutom en revision, m?ste föreningen ta fram en ?tgärdsplan för hur den ska hantera ärendet och komma tillrätta med sina problem.
Enligt korruptionsutredningen har Ugandas Röda Kors skulder p? ungefär motsvarande 34 miljoner kronor. En del av det är legitima bankl?n, men det rör sig ocks? om medel som försvunnit eller som inte använts till vad de varit avsedda för.
Svenska Röda Korset har samarbetat med Ugandas Röda Kors i mer än 20 ?r. De senaste tv? ?ren har föreningen f?tt ungefär 14,5 miljoner kronor för att stärka föreningens kapacitet att förbereda lokalsamhällen att st? bättre rustade inför katastrofer och spridning av malaria.
Utredningen av Ugandas Röda Kors har under ?ret f?tt stor uppmärksamhet i media i Uganda. Svenska Röda Korset har hela tiden h?llit Sida, som finansierar delar av arbetet, underrättade om händelseutvecklingen och i v?ras besökte Svenska Röda Korsets revisorer landet. Varken Sida eller revisorerna har haft n?got att anmärka p?, utan stött Röda Korsets hantering av ärendet.
– Det som hänt är oacceptabelt och vi ser naturligtvis mycket allvarligt p? det, säger Hans Ridemark. Vi kommer nu att g? igenom korruptionsutredningen och begära en ?tgärdsplan av Ugandas Röda Kors. Vi har under ?ret bara bist?tt föreningen med 900 000 kr till löner för vissa anställda. Vi vill ju inte heller att föreningen kollapsar. Under hösten kommer v?r regionala finansdelegat i Etiopien förstärka v?rt kontor i Uganda för att kunna följa utredningen p? nära h?ll och även fungera som stöd ?t Ugandas Röda Kors.
Förutom generalsekreteraren har även delar av övriga ledningen för Ugandas Röda Kors avskedats eller f?tt lämnat sina jobb. I somras gjordes en omorganisering av föreningens tjänstemannaorganisation och alla anställda fick söka om sina jobb. En tredjedel av personalstyrkan fick d? lämna sina arbeten.
För mer information om hur Svenska Röda Korset arbetar mot korruption:
http://www.redcross.se/om-oss/ekonomi/arbetet-mot-korruption/
För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Erik Halkjaer, pressekreterare Röda Korset.
Telefon: 08-452 48 20
_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp ? ute i världen och hemma i Sverige.

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy