Bank

Riktig skodd og godt forsikret

30-10-2013 11:34 Sparebanken S?r Statistikk viser at det i vinterhalv?ret er flest ulykker i overgangen mellom h?st og vinter.

Statistikk viser at det i vinterhalv?ret er flest ulykker i overgangen mellom h?st og vinter.

Den lunefulle h?sten er over oss og temperaturene svinger raskt mellom pluss- og minusgrader. Som bilist er du selv ansvarlig for ? v?re riktig skodd til forholdene du er ute og kj?rer i.
Gode dekk er en av de viktigste sikkerhetsinvesteringene du gj?r for bilen din.
Her er noen tips for ? gj?re kj?returen tryggest mulig:
– Sjekk dekkene jevnlig i forhold til dekkm?nster, slitasje og skader. P? vinterdekk skal m?nsterdybden skal v?re minimum 3 mm, uansett dekktype. (Utenom vinterperioden skal m?nsterdybden v?re minimum 1,6 mm)
– Vinterdekk b?r legges p? s? snart temperaturen kan komme under 5°C.
– Piggdekk kan benyttes fra og med 15. oktober til 1. mai i Norges tre nordligste fylker. For andre fylker gjelder fra og med 1. november til og med f?rste s?ndag etter p?ske.
– Sjekk lufttrykket regelmessig. Riktig lufttrykk er avgj?rende for bilens kj?reegenskaper og gir dessuten lengre levetid p? dekkene. Husk ogs? ? kontrollere lufttrykket til reserverhjulet.
Lufttrykket i dekkene skal sjekkes n?r de er kalde. Fullastet bil krever mer luft i dekkene
I tillegg til gode dekk b?r du ogs? s?rge for at bilen er godt nok forsikret.
Ansvarsforsikring er p?budt i Norge, denne inkluderer erstatningsansvar ovenfor motparten om du er ansvarlig for en kollisjon.
I tillegg b?r du vurdere Kasko- eller Delkaskoforsikring for bilen din.
Delkasko gir erstatning ved tap og skade p? eget kj?ret?y ved brann- eller eksplosjonsfare, tyveri eller h?rverk ved fors?k p? tyveri, bruddskade p? glassrute og veihjelp i de fleste europeiske land.
Kasko gir i tillegg erstatning ved tap og skade p? eget kj?ret?y, ved kollisjon, utforkj?ring, velt, h?rverk, annen tilfeldig ytre p?virkning.
Sparebanken S?r er deleier i Frende forsikring og tilbyr en god bilforsikring, tilpasset ditt behov.
Ta kontakt med oss for ? f? et tilbud. Eller kj?p forsikringen selv p? nett.

Om Sparebanken S?r
Sparebanken S?r er en selvstendig sparebank som ble grunnlagt i 1984. Hovedmarkedet er konsentrert rundt Aust-Agder, Vest Agder og Telemark, og de til sammen 450 000 innbyggerne har 30 ekspedisjonskontorer ? benytte seg av. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og n?rhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gj?r Sparebanken S?r til det naturlige f?rstevalget for privatpersoner og n?ringsliv i bankens markedsomr?de.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy