Rekordvolym och ökad takt i expansionen för Järntorget

Med en volym om 876 mkr, ett gott resultat och ett eget kapital som ökar till 781 mkr fortsätter Järntorgetkoncernen att lägga grunden för en expansion. M?let är att bygga 1000 bostäder i Stockholmsomr?det per ?r varav minst en tredjedel skall vara hyresrätter eller studentlägenheter för egen l?ngsiktig förvaltning.
Verksamheten äger över 100 ha egen mark och har ca 2500 bostäder i aktivt planarbete, främst i Stockholms kommun. Idag p?g?r ?tta bostadsprojekt inom koncernen, varav tv? i innerstaden. Totalt inneh?ller dessa nästan 500 bostäder. Under ?ret har organisationen avseende ackvisition och planarbete förstärkts och flera större exploateringsfastigheter har förvärvats. För tillfället p?g?r förhandlingar om nya förvärv varav flera är relativt stora. M?let är att utöka byggrättsportföljen väsentligt de närmsta ?ren för att därigenom p? sikt kunna n? 1000 bostäder per ?r i produktion. Fastighetsverksamheten fortsätter ocks? att expandera med fler markanvisningar för studentlägenheter och hyresrätter. Inom n?gra ?r kommer koncernen att äga över 700 studentlägenheter vilket motsvarar ca 5% av det totala best?ndet i regionen. Inom kort planeras nya bostadsprojekt starta p? Värmdö, samt i Nacka, Upplands Väsby och Stockholm.
? Vi st?r välrustade inför framtiden med stark ekonomi, attraktiva projekt och kompetent personal. Fler förvärv och markanvisningar kommer presenteras under hösten och vi tror p? en fortsatt expansion över ?ren, säger Martin Arkad VD i Järntorget Byggintressenter.
Järntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms län inom byggnation, projektutveckling av bostäder samt förvaltning av egna fastigheter. Bolaget producerar 400 vackra, funktionella, moderna bostäder om ?ret och har 3000 bostäder i planarbete. I koncernen ing?r helägda dotterbolag s? som Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter samt Abacus.

Top