SE

Rekordstor nyteckning i Bliwa 2013

NCC och TeliaSonera avbryter samarbetet om nytt huvudkontor för TeliaSonera i Kristineberg p? västra Kungsholmen d? erforderliga myndighetsbeslut inte har kunnat erh?llas i tid.
NCC har i nuläget inte erh?llit nödvändiga myndighetsbeslut för att möta TeliaSoneras tidplan för ett nytt huvudkontor, vilket resulterat i att Telia har valt en annan leverantör för sitt nya huvudkontor.
Kontorsbyggnaden i Kristineberg som var tänkt att utvecklas för TeliaSoneras verksamhet omfattade cirka 50 000 kvadratmeter. Hyresavtalet som tecknades i maj 2013 var villkorat av att detaljplan och myndighetsbeslut skulle erh?llas under 2013. Vid ?rsskiftet 2013/2014 förlängde parterna samarbetet men under g?rdagen valde TeliaSonera att g? vidare med ett annat projekt för sitt nya huvudkontor.
? Vi har haft ett nära och bra samarbete med TeliaSonera där vi gemensamt jobbat för att utveckla en modern arbetsplats för att stödja deras affärsverksamhet och vi har stor först?else för deras behov av h?lla fast vid sin tidplan. Vi jobbar nu vidare med att driva projektet och detaljplanen s? att vi kan erbjuda det till andra hyresgäster. Läget är nära tunnelbana och med ett tydligt visuellt läge intill Essingeleden, säger Carola Lavén, affärsomr?deschef, NCC Property Development.
I Kristineberg p?g?r en utbyggnad av Stockholms innerstad där stadsdelen blir en del av innerstan. Syftet är att knyta samman västra Kungsholmens olika delar s? att den upplevs som mer levande än tidigare. Kristineberg f?r nya bostäder, arbetsplatser, affärer och torg.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carola Lavén, affärsomr?deschef, NCC Property Development, 08-585 516 74
NCCs presstelefon 08-585 519 00,
E-post [email protected],
NCC bildbank (http//www.ncc.se/sv/OM-NCC/Press-och-media/Bildbank/)
Om NCC.
V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.

Bifogade filer

Similar Posts