SE

Rekordresultat och nyanställningar hos BSK Arkitekter

Antalet aktiebolagskonkurser uppgick i april till 506. Det är en minskning med 100 konkurser eller 17 procent, jämfört med samma m?nad föreg?ende ?r, det visar ny statistik fr?n affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Genomsnittsomsättningen ökade dock.
Även om konkurserna i april är färre till antalet är de ocks? betydligt större jämfört med samma m?nad förra ?ret. Omsättningsmässigt har konkurserna ökat med 6 procent till ett totalt värde om 304 miljoner kronor. Den genomsnittliga omsättningen för de aktiebolag som gick i konkurs i april uppgick till 6 miljoner kronor, vilket är klart mer än vanligt. Anledningen till detta är främst ett antal större konkurser inom energi-, r?varu- och rederisektorn.
– Den ih?llande konkursminskningen visar att konjunkturen stadigt förbättras. För sjätte m?naden i följd ser vi att antalet konkurser minskar, säger Krister Jonsson, Sverigechef p? Creditsafe.
Konkurserna inträffade i samtliga län utom Gotland. Flest skedde i Stockholms län följt av Västra Götaland och Sk?ne län. De tre storstadslänen stod tillsammans för 61 procent av landets konkurser.
Den omsättningsmässigt största konkursen är KMW Energi AB i Danderyd. Totalt berörs 1 542 anställda av konkurserna, en minskning med 18 procent. Den största konkursen sett till antalet anställda (61) är Rederi Allandia AB i Stockholm. Dock är det framför allt bolag med f? anställda som g?tt i konkurs och i genomsnitt har de konkursade bolagen 4 anställda. 84 bolag har 5 eller fler anställda.
Det genomsnittliga antalet konkurser i april har under den senaste tio?rsperioden är 490, vilket innebär att ?rets aprilsiffra p? 506 fortfarande är strax över tio?rssnittet.

För konkursstatistik per den 6 maj 2014, se bilaga som omfattar:

Antal aktiebolagskonkurser under 2012, 2013 och 2014 uppdelat per m?nad
10 största konkurserna under april 2014 (omsättning)

För mer information:
Sandra Andersson, Marknadsansvarig Creditsafe
Telefon 070-030 36 37 eller via e-post [email protected]
Krister Jonsson, Sverigechef Creditsafe
Telefon 070-628 08 99 eller via e-post [email protected]

Creditsafe är ett av Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Vi levererar information direkt anpassad för webben eller via kundanpassade integrerade lösningar. Vi erbjuder stora som sm? företag ett komplett utbud av kredit- och marknadstjänster, med allt fr?n kreditbedömning till riskanalys och prospektering av nya kunder.

Bifogade filer

Similar Posts