Rekordmange energi- og klimatiltak

Aldri har flere prosjekt f?tt st?tte fra Enova enn i fjor. Det viser selskapets resultatrapport som ble overlevert olje- og energiminister Tord Lien fredag.

2 milliarder
Enova investerte i 2013 i alt 2 milliarder fordelt p? 1350 prosjekter. Prosjektene skal gi et ?rlig energiresultat p? 1,4 TWh, introdusere ny teknologi i markedet og redusere utslippene av klimagasser.
Det nye oppdraget innenfor energi- og klimateknologi resulterte i stor interesse, og
sju slike prosjekter fikk st?tte i 2013.
Nakstad gleder seg over den h?ye aktiviteten og de gode
prosjektene. Han er ogs? opptatt av de langsiktige endringene Enova bidrar til.
-Skal vi lykkes med oppdraget v?rt m? vi skape varige endringer i ettersp?rsel og tilbud etter fornybare energil?sninger. Et godt eksempel er v?r st?tte til passivhus. F?r vi lanserte investeringsst?tten ble det nesten ikke bygd slike hus. I 2013 var 10 prosent av alle nyoppf?rte yrkesbygg passivhus. Denne endringen viser at energieffektive bygg n? vinner fram i markedet,
sier Enova-sjefen.

Utfordringer
Mens Enova er forn?yd med resultatet b?de innen yrkesbygg og fornybar varme, skulle de gjerne sett flere store prosjekter i industrien.
-Markedene for norsk industri har dels v?rt krevende og
urolige. Det investeres relativt lite i fastlandsindustrien, og det gjenspeiler seg i v?re resultater. Et positivt trekk er et rekordh?yt antall mindre prosjekter fra flere bedrifter enn tidligere, utdyper Nakstad.
For ? n? m?let om 6 ? TWh i perioden 2012-2015 jobber Enova for ? ?ke aktiviteten i markedet.
Samtidig var det unormalt mange kansellerte prosjekter i fjor. Fall i kraftprisen og uroen i industrimarkedene kan ha bidratt til dette. Det
st?rste kansellerte prosjektet i 2013 kom etter at fabrikken til S?dra Cell Tofte AS ble avviklet.

Optimistisk

Nils Kristian Nakstad er optimistisk og har tro p? mange gode prosjekter framover.
?Vi ser at flere og flere er opptatt av gr?nn konkurransekraft eller det gr?nne gullet som vi liker ? kalle det. Samtidig ser vi at det er krevende ? dra ny teknologi ut i markedet og at lave kraftpriser gj?r energieffektivisering mindre l?nnsomt i det korte bildet. Det er bred enighet om at disse tiltakene er sv?rt viktige for ? sikre forsyningssikkerheten og redusere klimagassutslippene. Her har Enova en viktig jobb ? gj?re, avslutter Nakstad.
Det er olje og energiminister Tord Lien enig i.
-Denne delen av virkemiddelapparatet har vist seg ? fungere. Myndighetene vil f?lge opp og vi ser ogs? at de som er n?rt markedet gj?r jobben sin bra.
Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.

Top