SE

Rekord?r för Uppsala ? Upp?t p? internationell rankinglista

2014-06-03 07:00 Destination Uppsala AB Den ?rliga statistik- och rankingrapport fr?n International Congress & Convention Association (ICCA)* visar att Uppsala nu tar ett rejält kliv upp?t. 2013 ökade antalet internationella möten i staden med hela 50 % och de utländska fördubblades i jämförelse med föreg?ende ?r. Uppsala klättrar till en delad 38:e plats i Europa.

Den ?rliga statistik- och rankingrapport fr?n International Congress & Convention Association (ICCA)* visar att Uppsala nu tar ett rejält kliv upp?t. 2013 ökade antalet internationella möten i staden med hela 50 % och de utländska fördubblades i jämförelse med föreg?ende ?r. Uppsala klättrar till en delad 38:e plats i Europa.
? Vi har en enorm tillväxtpotential som mötesstad, b?de för nationella och internationella möten. Vi har starka ambassadörer, mötesanläggningar och hotell av världsklass samt en tillgänglighet som är sv?rslagen i Sverige, säger Anna Lindström, verksamhetsansvarig Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala.
Uppsala är en mötesstad att räkna med även p? den internationella marknaden. Det visare den ?rliga statistik- och rankingrapport som tas fram av ICCA där Uppsala tagit ett rejält kliv upp?t.
Med sina 33 internationella möten rankas Uppsala enligt följande (siffror för 2012 redovisas inom parentes)
? Världsrankingen: 74:e plats (100:e plats)
? Europa: 38:e plats (54:e plats)
? Norden: 6:e plats där Uppsala nu tog klivet förbi Bergen (7:e plats)
? Nationellt: Fortsatt 3:e plats efter Stockholm och Göteborg (3:e plats)
? Vi fortsätter att utveckla stödet mot arrangörerna och strävar efter att göra det än mer enkelt för v?ra lokala mötesambassadörer att ansöka om värdskapet för ett möte. Vi vill att de ska känna att de alltid kan räcka upp handen och säga ja till ett arrangemang, med en trygghet om att de har ett starkt och gott stöd fr?n staden, den egna verksamheten och näringen p? hemmaplan, fortsätter Anna Lindström.
Svensk mötesindustri är stark och under 2013 arrangerades totalt 238 internationella möten, som klarar ICCAs krav, i landet. Närmare 80 % av de internationella mötena arrangerades i Sveriges fyra storstäder: Stockholm (93 möten), Göteborg (42 möten), Uppsala (33 möten) och Malmö (13 möten). Tillsammans st?r Stockholm-Uppsala-regionen för över hälften av Sveriges internationella möten.
? Aldrig tidigare har vi n?tt ett s? högt antal internationella möten och en s? hög placering. Det finns alla skäl till att fira framg?ngarna och jag hoppas att alla uppsalabor, oavsett verksamhet, inspireras av detta värdskap och fortsätter vara goda ambassadörer för sitt Uppsala, fortsätter Anna Lindström.
För mer information, kontakta gärna:
Anna Lindström, verksamhetsansvarig Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala
+ 46 18 727 48 34, + 46 76 761 83 35, [email protected]

A to już wiesz?  Ny styrelse för Destination Uppsala

* Statistikrapporten som sammanställs av den internationella branschorganisationen ICCA, International Congress & Convention Association, bygger p? internationella möten med fler än 50 deltagare, som organiseras regelbundet och roterar mellan minst tre länder i världen. Mötena skall vara av ickepolitisk och ickereligiös art.

Uppsala Convention Bureau är en icke-vinstdrivande organisation som stöttar personer i att vilja, v?ga och kunna förlägga nationella och internationella möten p? orten. V?rt m?l är att öka kunskapen om och utveckla Uppsala som mötesstad, samt att skapa fler och större möten.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy