Forsikring

Reitangruppens beste ?r noensinne

Resultatet for 2013 er Reitangruppens beste noensinne. Totalomsetningen ble NOK 77 mrd., en ?kning p? NOK 5 mrd. fra 2012. Effektiv drift og rendyrking gav rekordresultat i 2013.
– Jeg er stolt og glad over at Reitangruppens virksomheter med franchisetakere sysselsetter over 35000 mennesker i syv land. Vi har blitt en viktig brikke i skandinavisk arbeidsliv hvor v?r bransje for mange er svaret p? god integrering. Med god drift trygger vi arbeidsplasser. Vi favner mange ulike mennesker, ogs? noen av de som faller utenfor. Vi ansetter ikke folk bare for hva de er, men hva de skal bli – sammen med oss, sier en stolt Colonialmajor Odd Reitan.
Fokus p? rendyrking
Reitangruppen solgte seg i 2013 ut av SpareBank 1 SMN og Travelnet Norway med en samlet gevinst p? NOK 192 mill. Kjernevirksomheten er fordelt p? de fire forretningsomr?dene: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno?X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen AS, som morselskap, har som hovedoppgave ? bygge en sterk kultur, effektive strukturer og sette finansielle standarder for v?re virksomheter.
– Vi lykkes blant annet fordi vi vet at om vi sprer fokus, s? taper vi styrke. Vi minner oss derfor stadig p? hva vi skal prioritere tiden til. Vi driver med handel og eiendom, der en stadig mer krevende kunde er v?r ?verste sjef. V?r positive utvikling er en kvittering p? at vi har de riktige menneskene, sterk kostnadskontroll og logiske konsepter som kundene vil ha. Reitangruppens virksomheter kommer til ? fortsette ? vokse, s?fremt vi har sterkt fokus og fortsetter ? rulle ?sn?ballen der det er sn??, sier Colonialmajoren.
Godt utgangspunkt for ? skape nye arbeidsplasser
– 2013 ble et fantastisk godt ?r for Reitangruppen, sier finansdirekt?r Kristin Genton. V?r finansielle posisjon er styrket og vi har et godt utgangspunkt for ? fortsette ? bygge butikker og skape nye arbeidsplasser.
Totalomsetningen ble NOK 77 mrd., en ?kning p? NOK 5 mrd. fra 2012. Kontantstr?m fra drift (EBITDA) ble NOK 4,2 mrd. og driftsresultatet ble NOK 3,0 mrd.
-Jeg tror mye av forklaringen til de gode resultatene ligger i effektiv drift og kontinuerlig fokus p? ? holde kostnadene nede, sier finansdirekt?r Kristin Genton. Resultatene for 2013 inkluderer 192 mill. i gevinst fra salg av finansielle investeringer.
– Reitangruppen har eiere som ?nsker og v?ger ? satse langsiktig. Reitangruppen har investert hele 7,7 mrd. i butikker, bensinstasjoner, lager- og logistikkinfrastruktur og industri de siste fem ?rene. Resultatene for 2013 viser at langsiktige investeringer har gitt en l?nnsom vekst, forteller Kristin Genton.
God vekst for REMA 1000 i Norge og Danmark
REMA 1000 hadde god vekst i 2013. REMA 1000 Norge fikk en omsetningsvekst p? 7,9 prosent, og en estimert markedsandel p? 23,2 prosent (som er en ?kning p? 1,0% -poeng). REMA 1000 Danmark hadde en vekst i omsetning p? 14,0 prosent, og en estimert markedsandel p? 9,6 prosent for 2013 (en ?kning p? 2,0 % -poeng).
– Nok en gang st?r Danmark for en fantastisk vekst. I Norge er vi ogs? sv?rt forn?yd med ? vinne markedsandeler og ? v?re den foretrukne butikken blant stadig flere nordmenn. I 2013 har vi hatt et sterkt fokus p? kvalitetsreisen v?r, der kvalitetsvarer til laveste pris har st?tt i sentrum. Samarbeidet med mesterkokkene i Bocuse d’Or har bidratt til ? l?fte kvaliteten p? v?re varer og oppskrifter, sier administrerende direkt?r i REMA 1000, Ole Robert Reitan.
Historisk sterke resultater for Reitan Convenience
Reitan Convenience er Europas nest st?rste akt?r i conveniencemarkedet, og er markedsleder i syv land i Norden og Baltikum. Selskapet kan se tilbake p? et rekord?r med historisk sterke resultater og ?kte markedsandeler. 2013 endte med en totalomsetning p? mer enn 14 milliarder kroner, EBITDA p? NOK 872 mill. og et driftsresultat p? NOK 407 mill.
– Dette er veldig gode resultater, og det er klart at vi er forn?yde med en slik utvikling. Vi har tatt markedsandeler i Skandinavia, og hatt en veldig god utvikling i Finland og Baltikum. I 2014 skal vi fortsette ? fokusere p? bekvemmelighet, ?kt kvalitet innen mat og drikke, og jobbe videre med ? rendyrke v?re merkevarer, sier administrerende direkt?r i Reitan Convenience, Magnus Reitan.
Nok et ?r med solide resultater fra Uno-X Gruppen
Uno-X Gruppen har hatt en solid utvikling b?de i Danmark og Norge, og har levert en samlet EBITDA p? NOK 489 mill. i 2013, mot NOK 475 mill i 2012. Uno-X ble etablert som forretningsomr?de i Reitangruppen i 2009, og best?r av rendyrkede virksomhetsomr?der innen drivstoff og sm?reoljer. I markeder preget av sterk konkurranse, har selskapene i gruppen et kontinuerlig fokus p? enkle og effektive l?sninger.
-Vi har i 2013 forsterket v?r konkurransekraft ved ? videreutvikle v?re enkle og effektive virksomheter. Med basis i en sterk verdidrevet kultur har v?re dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere igjen skapt solide resultater, sier administrerende direkt?r i Uno-X Gruppen, Vegar Kulset.
Solid verdiskapning i Reitan Eiendom
Eiendomsvirksomheten hadde god vekst i leieinntekter i 2013 og solid verdiskapning. Driftsinntektene i 2013 ble NOK 373 mill., mot NOK 336 mill. i 2012. EBITDA ble NOK 461 mill. og driftsresultatet ble NOK 431 mill. Resultat f?r skatt NOK 328 mill.
– Et h?yere inntekts- og resultatniv? i forhold til fjor?ret har sammenheng med Reitan Eiendoms kj?p av Pirsenteret i Trondheim ved utgangen av mars 2012, netto positive verdiendringer samt ?kt kurs p? danske kroner. I tillegg har tilknyttede selskap hatt gode resultater og salgsgevinster i 2013, sier administrerende direkt?r Ingolv H?yland i en kommentar.
Reitan Eiendom har ved utgangen av 2013 eiendom for over 6 milliarder i sin balanse, samt mange spennende eierposisjoner i ulike eiendomsvirksomheter.
– N?r vi i tillegg har god underliggende inntjening og sterk soliditet, er vi klare for ytterligere vekst og utvikling, fortsetter H?yland. Vi satser videre i Trondheim sentrum, har f?tt st?rre slagkraft i Bergensomr?det og fokuserer fremover p? prosjekter innen logistikk og byomforming.

Reitangruppen n?kkeltall
Bel?p i NOK mill.

Reitangruppen 2013 2012
Totalomsetning76 84871 538
EBITDA 4 185 3 624
Driftsresultat 3 041 2 605
Resultat f?r skatt 2 601 2 059
REMA 1000 2013 2012
Totalomsetning53 42147 521
EBITDA 2 156 2 026
Driftsresultat 1 661 1 625
Reitan Convenience 2013 2012
Totalomsetning14 23113 343
EBITDA 872 685
Driftsresultat 407 261
Uno-X Gruppen 2013 2012
Totalomsetning11 59311 785
EBITDA f?r FIFO 489 475
Driftsresultat f?r FIFO 349 329
Reitan Eiendom 2013 2012
Driftsinntekter 373 336
EBITDA 461 377
Driftsresultat 431 361

Omsetning og resultat er presentert slik virksomheten er strukturert ved utgangen av 2013.

For ytterligere informasjon/sp?rsm?l:
Finansdirekt?r Kristin S. Genton, tlf. 918 18 702, [email protected]
Pressekontakter for hvert forretningsomr?de.

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Olav Thon Gruppen   #Skjetten Skolekorps Str   #Storsenter Aldri   #Storsenters Kulturfond