SE

Registrering som AIF-fond

Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest har skickat in ansökan för registrering som AIF-fond till finansinspektionen. Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest förvaltar fonderna Trading Times Hedge Nordic AB med över 200 delägare samt Trading Times Asset Nordic 1 AB med över 100 delägare. Exempel p? andra Alternativa Investeringsfonder är fastighetsfonder, kollektiva investeringar i exempelvis skog, kollektiva placeringar i konst, kollektiva placeringar i energi och r?varor samt kollektiva placeringar i immateriella rättigheter och investeringsföretag.
Specialfonder definieras enligt nya lagen som alternativa investeringsfonder (AIF). Specialfonder har tidigare omfattats av tillst?ndsplikt varför de nya reglerna för dessa fonder är en fr?ga om att flytta det gamla tillst?ndet att förvalta specialfonder till ett tillst?nd att förvalta alternativa investeringsfonder AIF.

Trading Times Hedge Nordic AB arbetar med robothandel p? valutamarknaden som är väldens största finansiella marknad, ett nätverk som best?r av investmentbanker, hedgefonder, centralbanker, företag och länder som reglerar sina mellanhavanden. Denna marknad omsätter 12 g?nger mer än den genomsnittliga dagsomsättningen för världens alla aktiemarknader och blir tack vare handels- volymen mindre p?verkbar än exempelvis världens olika börser. Vi är verksamma med v?r robothandel p? denna marknaden 24 timmar/dygn och dessutom helt utan mellanhänder.

Trading Times Hedge Nordic AB med över 200 delägare är ett bolag som arbetar med robothandel p? valutamarknaden. Bolagets fokus ligger helt och h?llet p? att generera en trygg avkastning till bolaget och bolagets delägare. Det unika med bolaget är ett det inte finns n?gra fasta kostnader i n?gon form, inga löner, inga hyror, inga skulder eller l?n.
Valutamarknaden är väldens största finansiella marknad, ett nätverk som best?r av investmentbanker, hedgefonder, centralbanker, företag och länder som reglerar sina mellanhavanden. Denna marknad omsätter 12 g?nger mer än den genomsnittliga dagsomsättningen för världens alla aktiemarknader och blir tack vare handels- volymen mindre p?verkbar än exempelvis världens olika börser. Vi är verksamma med v?r robothandel p? denna marknaden 24 timmar/dygn och dessutom helt utan mellanhänder.

Verksamhet: Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, dock ej s?dan handel som är tillst?ndspliktig enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
www.timeshedge.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hamrin Partners Som   #Sture Johansson   #VAD   #VD