SE

Registrering av varumärke

2014-07-01 16:34 Svenska Standardbolag AB Vi har 30 ?rs erfarenhet av att hantera varumärken och 60 ?rs erfarenhet att hantera fr?gor som rör bolagsnamn. Vi handlägger varumärkesskydd efter samma principer som v?ra andra tjänster, fast pris och snabb handläggning. Vi handlägger ocks? förnyelse och överl?telse av varumärken. Registrerat märke f?r förses med ?-symbolen. P?g?ende ansökan f?r förses med ?. Svenska Standardbolag hjälper dig.

Vi har 30 ?rs erfarenhet av att hantera varumärken och 60 ?rs erfarenhet att hantera fr?gor som rör bolagsnamn. Vi handlägger varumärkesskydd efter samma principer som v?ra andra tjänster, fast pris och snabb handläggning. Vi handlägger ocks? förnyelse och överl?telse av varumärken.
Likhetsgranskning av varumärken är strängare än likhetsgranskning av företagsnamn. Registrering av varumärke ger därför ett vidare skydd mot förväxling med andra varumärken och företag. Lokalt eller regionalt registrerat företagsnamn f?r genom varumärkesregistrering ett rikstäckande skydd.
Ett varumärke är kännetecknet för ett företags produkter och/eller tjänster, till skillnad fr?n ett företags namn som är kännetecknet för dess rörelse.
Ett varumärke kan best? av alla tecken som kan ?terges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln p? en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja en näringsidkares varor/tjänster fr?n andra näringsidkares.
ORDMÄRKE
Best?r av ord. För att erh?lla skydd ska ord som regel vara speciella, d v s inte beskrivande för verksamheten och inte för allmänna. Mest g?ngbara är rena fantasiord.
FIGURMÄRKE
Best?r normalt av s k logotype med eller utan textinslag. Även figur ska vara särpräglad för att vinna skydd.
LAND
Ansökan kan göras i ett eller flera länder. Vanligt är att ansöka om svensk registrering och under prioritetstiden (sex m?nader fr?n inlämnandet) fundera p? om ytterligare länder kan vara aktuella.
INTERNATONELL ANSÖKAN
Grundar sig p? tidigare nationellt märke eller ansökan. Kan avse alla eller enstaka länder inom EU eller andra delar av världen, t ex USA. G?r ansökan inte igenom i ett land kan den änd? fortsättas i övriga länder.
EUROPAMÄRKE
Avser alla länder inom EU. G?r ansökan inte igenom i ett av de europeiska länderna faller varumärkesansökan i sin helhet och man kan inte fortsätta i övriga länder.
INNEHAVARE
Kan vara juridisk eller fysisk person.
DISCLAIMER
Ett märke som är registreringsbart men som inneh?ller enstaka ord som inte kan skyddas kan registreras med disclaimer. Med detta menas en anteckning i patentverkets varumärkesregister att visst/vissa ord i märket inte har skydd.
REGISTRERAT VARUMÄRKE
Genom registrering vinner varumärket skydd under 10 ?r, vilket sedan kan förlängas 10 ?r i taget. Registrerat märke f?r förses med ?-symbolen. P?g?ende ansökan f?r förses med ?.
Viktigt!
Ett märke ska användas i sin registrerade form, annars riskerar det att tappa sitt skydd.
V?ra kontor:
Kontakta n?got av v?ra kontor s? kan vi berätta mer, eller g? direkt till v?r onlinebeställning av varumärkesskydd!

A to już wiesz?  Qmatic bjuder in till global konferens om hur nya strategier och ny teknik förbättrar Customer Experience

Falun (HK): 023 ? 79 23 00
Stockholm: 08 ? 23 41 15
Göteborg: 031 ? 17 12 25
Malmö: 040 ? 720 20
E-post: [email protected]
www.standardbolag.se
Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med s? gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandah?lla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland v?ra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Om Svenska Standardbolag AB
Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bist?tt svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. V?rt lagerbolag AB Grundstenen är v?r till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.
Svenska Standardbolag är ocks? ledande inom omr?det avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.
Utöver v?rt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Magasinsgatan 7 B
Adress: Box 292, 791 27 Falun
Telefon: +46 (0)23 79 23 00
Fax: +46 (0)23 288 94
E-post: [email protected]
Hemsida: www.standardbolag.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy