SE

Regionala anpassningar och kapital är viktigt för Dalarnas tillväxt

2014-08-17 21:41 Stiftelsen Teknikdalen Dalarna behöver företagsutveckling, innovativa idéer och s?ddkapital ? det är viktiga budskap som Stiftelsen Teknikdalen vill föra fram när Per Bolund (MP) ekonomisk-politisk talesperson besöker Teknikdalen 20 augusti. Han f?r information om projekt, Företagsinkubatorn och miljöteknik. Även ett besök p? fd inkubatorföretaget Spintso som utvecklar domarutrustning och stöds av Inlandsinnovation.

Dalarna behöver företagsutveckling, innovativa idéer och s?ddkapital ? det är viktiga budskap som Stiftelsen Teknikdalen vill föra fram när Per Bolund (MP) ekonomisk-politisk talesperson besöker Stiftelsen Teknikdalen och Borlänge under onsdagen den 20 augusti. Han f?r information om Stiftelsen Teknikdalens olika projekt, Företagsinkubatorn och de olika initiativ kring miljöteknik som Stiftelsen Teknikdalen driver. Även ett besök p? fd inkubatorföretaget Spintso som utvecklar domarutrustning och stödjs av Inlandsinnovation, st?r p? programmet. Hos Stiftelsen Teknikdalen kommer Per Bolund att f? information om bl a Företagsinkubatorn som varje ?r attraherar trettiotalet entreprenörer som vill utveckla sin affärsidé genom coachning och partnerskap. Han kommer ocks? att informeras om hur viktig samverkan mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn är för att skapa regional tillväxt.

Forsknings- och innovationspolitiken är av central betydelse för svensk tillväxt. Det är genom ständig förnyelse och utveckling som Sverige kan förbli konkurrenskraftigt. Det är därför glädjande att regeringen och oppositionen nu fokuserar starkt p? dessa fr?gor. Regeringen har presenterat Sveriges nationella innovationsstrategi och en ny forsknings- och innovationsproposition. Staten investerar redan idag ?rligen närmare 30 miljarder kronor i huvudsak p? forskning. Förhoppningen är att denna satsning intensifieras ytterligare.
? Självklart är detta viktigt även i Dalarna men i v?rt län är förutsättningarna lite annorlunda än i storstadsregionerna. De satsningar som sker är inte alltid anpassade till en region som Dalarna och det vill vi gärna framföra till Per Bolund och Miljöpartiet, menar Sture Ericsson, vd för Stiftelsen Teknikdalen. Vi kommer att informera om hur vi jobbar med att utveckla v?r region och var vi ser att det finns brister i systemen. Ett exempel är avsaknaden av l?ngsiktig och stabil finansiering.
Idag finns en osäkerhet om framtiden och för mycket tid g?r ?t till att jaga pengar fr?n olika finansiärer. Tid som istället borde ägnas ?t företagsutveckling och jobbskapande. Med l?ngsiktiga investeringar i tillväxtmotorer som exempelvis företagsinkubatorer och science parks kan vi ge mer ?pang för forskningspengarna? och bidra till ett starkt Sverige ? och ett starkt Dalarna ? b?de idag och imorgon. Allt detta och mer därtill kommer Per Bolund att bli informerad om vid sitt besök p? Stiftelsen Teknikdalen.

Önskas mer information kontakta gärna: Sture Ericsson, 0243-24 64 01, Anders Sundvall, 0243-24 64 09 eller kommunikationsansvarig Ann-Louise Larsson 0243-24 64 05.
Kontaktperson för MP: Mursal Isa, Ordförande i Miljöpartiet de gröna i Borlänge 070-77 949 77.

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.seBifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy