Region Sk?ne tar spjutspetsfr?gorna till Danmark

Fr?gan om hur Öresundsregionen bäst skall samarbeta om b?de ESS och daglig sjukv?rdsverksamhet ligger högst p? agendan i det program Region Sk?ne tar till Folkemötet i Allinge, Bornholm.
Det dagliga samarbetet mellan danska och svenska sjukhus ökar för varje ?r och är en del av inneh?llet tillsammans med framtidsfr?gor som forskning och innovation. Fr?gan om hur regionen bäst tar emot och optimerar världsforskningsanläggningen ESS är ett tema med stor politisk närvaro. Som pionjär har Region Sk?ne lanserat e-hälsa och delar ocks? de erfarenheterna med de danska kollegorna p? politikerdagarna i Allinge p? Bornholm.
Det är fjärde g?ngen Folkemötet h?lls, i ?r väntas över 60 000 besökare och antalet anmälda seminarier är 1400.
– Det är helt avgörande att ? b?de det dagliga och det l?ngsiktiga ? samarbetet över Öresund fortsätter att utvecklas. De miljarder som Danmark har beslutat att lägga p? ESS är den största forskningssatsningen utanför landets gränser n?gonsin. Medvetenheten p? b?da sidor sundet om det nödvändiga med ännu mer samarbete för att möta framtiden har ökat stort bara den sista tiden säger Pia Kinhult regionstyrelsens ordförande, Region Sk?ne
– Vi ser en framtid där det kommer att vara lika viktigt att kunna samarbeta och samtala med Danska Folketinget och huvudstaden Köpenhamn som med Sveriges Riksdag och v?ra svenska grannregioner. I vissa framtidsfr?gor och inte minst infrastruktur kanske ännu viktigare, äger Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Sk?ne
Regionstyrelsen har i ?r beslutat om en budget p? 300 000 kronor för närvaro p? Bornholm. Region Sk?ne deltar precis som i Almedalen i konceptet Öresundhuset under ledning av Öresundskommittén.
För fullt program se Öresundskommitténs hemsida:
http://www.oresundskomiteen.org/2014/06/oresundshuset-pa-folkemodet/
För mer information kontakta:
Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande igenom pressekreterare Johan Folin + 46 721 99 83 85
Mikael Stamming Utvecklingsdirektör + 46 768 89 07 56
Sofia Bennet; kommunikatör Region Sk?ne +46 768 87 15 64

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.
Bifogade filer

Related posts

Top