SE

ReadSofts ansökan om avnotering godkänd

NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ansökan fr?n ReadSoft AB (publ) om avnotering av ReadSofts B-aktier, samt beslutat att sista dag för handel är fredagen den 3 oktober 2014.

Denna information är s?dan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-09-18 kl 16:00.
För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB
Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications
Tel: +46 708 37 66 77
E-mail: [email protected]
Kristin Widjer, Vice President General Counsel
Tel: +46 42 490 21 29 alt. +46 733 37 86 79
E-mail: [email protected]
Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för s?väl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system fr?n SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad p? NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Adartis Animal Health   #Kalvatin Dental   #Michael Edelborg Christensen   #USA