Bank

Ramb?ll kj?per ?F i Bod?

31-10-2013 09:46 Ramb?ll Ramb?ll har kj?pt ?F sin virksomhet i Bod? og Sortland. Med sammensl?ingen blir dette dermed et sterkt r?dgivermilj? i Bod?, med til sammen 31 eksperter.

Ramb?ll har kj?pt ?F sin virksomhet i Bod? og Sortland. Med sammensl?ingen blir dette dermed et sterkt r?dgivermilj? i Bod?, med til sammen 31 eksperter.

irksomheten omfatter 20 medarbeidere med kompetanse innen teknisk r?dgivning knyttet til VVS- og elektrofagene.
– Vi utvider dermed tjenestetilbudet v?rt slik at vi n? blir en mer flerfaglig virksomhet ogs? her i Bod?, sier avdelingsleder Rolf St?re ved Ramb?lls kontor i Bod?
Tyngdepunkt i Bod?
Ramb?ll styrker dermed sin posisjon i Bod?. Avdelingen blir Ramb?lls st?rste i Nord-Norge. Dessuten er kj?pet en del av Ramb?lls arktiske strategi, hvor Ramb?ll allerede har en dominerende posisjon p? Nordkalotten.
? Det er et stort marked som ligger i omr?dene mellom Trondheim og Bod?. N? st?r vi meget godt rustet til ? tilby flere tjenester i hele dette omr?det, forklarer St?re.
Ramb?ll overtar hele virksomheten fra 1. november, og videref?rer alle oppdragsavtaler og avtaler med underleverand?rer og samarbeidspartnere.
Positive medarbeidere
– Medarbeiderne ved ?Fs Bod?-kontor ser positivt p? ? f? et bredere fagmilj? og ser frem til ? fortsette sitt virke i Ramb?lls regi, sier Ottar Skarstein, adm. dir. i ?F Infrastruktur AS.

Ramb?ll er Nordens ledende r?dgiver innen plan, arkitektur og teknikk. I Norge er vi 1400 medarbeidere fordelt p? 24 kontorer. Virksomheten har totalt n?rmere 10 000 medarbeidere lokalisert i 21 land.

A to już wiesz?  Tidenes tyverirekord fra nordmenn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy