SE

PS Onlineauktioner utvecklar sin verksamhet i Stockholm

E.ON har tecknat ett avtal om leverans av biogas fr?n Göteborg Energi. Affären omfattar 49 gigawattimmar biogas, vilket motsvarar drivmedel till 125 bussar eller 4 600 bilar ?rligen.
Leveranserna kommer delvis fr?n Göteborg Energis helt unika demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas, GoBiGas, som för första g?ngen i Sverige producerar biogas av restprodukter fr?n skogen.
– Affären med E.ON är v?r första stora leverans fr?n anläggningen och en viktig affär för oss som Sveriges största biogasproducent, säger Lotta Brändström, VD p? Göteborg Energi.
– Affären är en milstolpe i biogasens utveckling där vi kan erbjuda v?ra kunder dels ytterligare volymer av h?llbart drivmedel, dels morgondagens biogas, säger Tina Helin, vd E.ON Gas och tillägger att biogasen främst ska användas som fossilfritt fordonsbränsle i den sk?nska kollektivtrafiken.
E.ON är självt delaktigt i biogasproduktion i dussinet anläggningar och som Sveriges största köpare av producerad biogas har vi samarbetsavtal med ett antal olika leverantörer i landet.
– Vi fortsätter v?r satsning för en fossiloberoende transportsektor, men d? krävs att en rad aktörer samarbetar kring att kontinuerligt öka tillg?ngen p? biogas, avslutar Tina Helin.

För fler fr?gor kontakta:
Jakob Holmström, kommunikationschef E.ON Gas, tel: 0703 ? 25 14 15

E.ON Sverige ing?r i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det h?llbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.
Bifogade filer

Similar Posts