SE

Privatekonomisk barometer april 2014

Olyckligt att begränsa avdragsrätten för privat

Det är mycket olyckligt att regeringen väljer att avskaffa avdragsrätten för privat pensionssparande utan att först göra en närmare analys av behovet av privat pensionssparande. Det skriver Svensk Försäkring idag i sitt remissvar till regeringen. Svensk Försäkring är även kritisk till förslaget om att slopa momsgrupper.
Drygt 2 miljoner personer begär idag avdrag för privat pensionssparande och drygt 85 procent av dessa gör avdrag med mer än 2 400 kronor. Det visar att ett stort antal individer ser ett behov av privat pensionssparande och att de är villiga att ta ett ansvar för sin framtida pension inom ramen för dagens ordning.
Förslaget är särskilt förv?nande d? det inom EU p?g?r arbeten i rakt motsatt riktning för att säkra att individer f?r en tillräcklig pension. Där diskuteras istället stimulanser till ökat sparande inom tjänstepension och privat pensionssparande.
? Regeringens förslag är inte tillräckligt utrett med tanke p? konsekvenserna för medborgarna och för samhället. Vi efterlyser en utförlig analys av behovet av sparande. Därefter kan man diskutera hur pensionssparandet bäst kan utformas, säger Eva Erlandsson, chefekonom p? Svensk Försäkring.
Svensk Försäkring är även kritisk till förslaget om slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt. Finansiella koncerner och företagsgrupper saknar idag den möjlighet som andra koncerner och företagsgrupper har för att effektivisera verksamheten genom centralisering av gemensamma funktioner och tjänster. Införandet av momsgrupper har gjort det möjligt för finansiella företag att skapa en kostnadseffektiv organisation.
? Slopandet av momsgrupper kan orsaka betydande effektivitetsförluster och rättslig osäkerhet. Det kan ocks? leda till en försämrad internationell konkurrenssituation för svenska företag d? de inte kan organisera sin verksamhet optimalt.

A to już wiesz?  STING Day-rekord: 200 miljarder kronor i samma rum när investerare möter innovatörer 8 maj

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy