SE

Prisutdelning till ?rets Nybyggare i Sörmland!

a8

Under Sörmlandsdagen den 26 september kommer Monica ?smyr, VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB överlämna utmärkelsen ?rets Nybyggare 2014. Utmärkelsen ?rets nybyggare ges till personer med utländsk bakgrund och som med begränsade resurser startat eller utvecklat sitt företag i länet. Syftet med utmärkelserna lyfta fram goda exempel och förebilder.
?Vi vill skapa förutsättningar för alla, att starta och driva företag i Sverige. I och med detta pris hoppas vi kunna motivera och inspirera fler med utländsk bakgrund att bli företagare. Vi tycker att Sörmlandsdagen är ett utmärkt tillfälle att dela ut priset. Där vi tillsammans med flera andra aktörer ges möjligheten att gemensamt uttrycka v?r positiva syn och inställning till att personer med utländsk bakgrund väljer att starta egna verksamheter i Sörmland ? säger Thomas Orrung, regionchef p? Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.
Utmärkelserna är instiftade av Insamlingsstiftelsen IFS R?dgivningscentrum (IFS) som är en ideell förening med uppgift att främja invandrarföretagandet. Pristagarna g?r vidare som kandidater till priset ?rets Nybyggare i Sverige 2014 (Nystart och Pionjär) som instiftat av Kung Carl XVI Gustav.
?rets pionjär är en person med utländsk bakgrund som lyckats utveckla sitt företag genom tillväxt.
?rets Nybyggare i Sörmland 2014 utses av komitten best?ende av Almis IFS-r?dgivare Abdul Zoort och Margaret Freij tillsammans med Almis finansieringsr?dgivare Britten Söron och Henrik Söderholm företagsr?dgivare p? SEB i Eskilstuna.
Prisutdelningen kommer att äga rum fredagen den 26 september klockan 12.00-14.30 p? Munktell Sience Park i Eskilstuna.
För mer information om utmärkelsen ?rets Nybyggare kontakta:
Abdul Zoort, IFS-r?dgivare p? Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB tfn. 016-541 10 94
Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy