Pris p? Cefour teckningsoption TO1B

Den nya styrelsen (fr?n 11 juli) har gjort en ordentlig genomlysning av bolaget. Slutsatsen är att Easy Wine Glass är en unik produkt med mycket stor potential. Styrelsen har en strategi för att utnyttja den. I det korta perspektivet har bolaget en ansträngd likviditetssituation och där finns ocks? en plan för hur den skall hanteras.
Cefour planerade för att genom TO1B f? in runt 4 mkr vilket hade varit utfallet med en kurs p? 4 öre, (2 kr efter sammanläggningen). I dagsläget ligger kursen p? cirka 2 öre. Styrelsen har med anledning av den r?dande situationen och med respekt för befintliga aktieägare beslutat att fastställa priset till 1,25 kr efter sammanläggningen.
Det är för styrelsen viktigt att alla aktieägare som ställt upp genom ?ren f?r gynnsammast tänkbara villkor, men med beaktande av bolagets r?dande finansiella situation.
Styrelsen har ocks? beslutat att förlänga teckningstiden till 25 september 2014. Detta med anledning av den försening som uppst?tt p? grund av administrativt arbete i leveransen av teckningsoptionerna d? ett helägt dotterbolag av praktiska skäl bildats för att hantera teckningsoptionerna och registreringen av detta bolag tagit längre tid än beräknat. Styrelsen räknar med att inom ett par dagar ha ärendet klart p? Bolagsverket och med detta kommer s? leverans av teckningsoptioner att genomföras samt en sammanläggning av aktier göras. Avstämningsdagar för detta kommer att meddelas marknaden innan det genomförs.
Cefour Wine & Beverage
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Peter Wahlberg, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel 0735-32 70 81.
Gert Westergren, Styrelseledamot Cefour Wine & Beverage, tel 070-555 77 99.

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Related posts

Top