Pressinformation: Förtydligande om Katrineholm kommuns ekonomi

Det har g?tt ut information om Katrineholm kommuns ekonomiska situation i Dagens Samhälle och i Radio P4 Sörmland. Uppgifterna beskriver inte v?rt arbete för en l?ngsiktig, h?llbar ekonomi. Därför publicerar vi ett utdrag ur Katrineholm kommuns ?rsredovisning 2013.
Räknar vi om och tar bort de jämförelsestörande posterna s? är kommunkoncernens resultat +78,8 miljoner kronor. Det ger ett resultat p? +2390 kr per inv?nare. Hur detta hänger ihop g?r att läsa nedan.
Utdrag ur Katrineholm kommuns ?rsredovisning 2013:
Välskött ekonomi garanterar välfärden
För nionde ?ret i rad gör Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Balanskravsresultatet för 2013 uppg?r till 39,1 miljoner kr. Vidare har kommunen under ?ret kunnat lösa in alla sina l?n och är nu en av ett f?tal helt skuldfria kommuner i Sverige. Vi har ocks? löst in pensions?taganden för 400 miljoner kr, n?got som är mycket positivt för kommunens l?ngsiktiga ekonomi. Redovisningsmässigt f?r det en eng?ngseffekt att ?rets resultat blir -389 miljoner kr. Balanskravsresultatet är dock positivt eftersom pensionsinlösen utgör en s? kallad jämförelsestörande post. När konjunkturen nu vänder upp?t har vi inga svarta h?l att behöva lägga pengar i. Nya resurser kan g? direkt till förskolan, skolan och äldreomsorgen. En välskött ekonomi är en förutsättning för att kunna göra satsningar som utvecklar välfärden.
Kontakt:
Sari Nilsson, ekonomichef, telefon: 0150-570 35
Göran Dahlström kommunsyrelsens ordförande, telefon: 070 – 665 28 22

_____________________________________________________________
Katrineholm ? Läge för liv och lust
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling ? för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt ? rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.
Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste ?ren har b?de befolkningen och v?ra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 inv?nare.
www.katrineholm.se

Related posts

Top