SE

Pressinbjudan: Visioner om Öresundsregionen – vad vill politikerna inför valet?

Det svenska valet närmar sig, men hur vill politikerna utveckla Öresundsregionen? Öresundskomiteen har fr?gat riksdagspartierna i en enkät, och presenterar deras svar i ett seminarium p? Mötesplats Sk?ne.
Förutom att presentera partiernas svar, har vi bjudit in ledande politiker fr?n regional, lokal och nationell niv? att diskutera den mest aktuella Öresundsfr?gan, nämligen visionerna för infrastrukturen i regionen. I en paneldiskussion utvecklar politikerna sina visioner för regionen, med fokus p? behovet av effektiva transporter och god infrastruktur. Hur kan vi genom bättre tillgänglighet och mobilitet öka tillväxten och jobben ? till gagn för hela Sverige? Vilka visioner har v?ra folkvalda och näringslivet? När Öresundsbron sl?r i kapacitetstaket, behövs nya fasta förbindelser?
Media är välkomna att delta i seminariet och ta del av enkäten:

Visioner, kommunikationer och ny infrastruktur i Öresundsregionen – vad vill politikerna inför valet?
Tid: 15 augusti 14.00 ? 14.45
Plats: Mötesplats Sk?ne, Dockplatsen

Lokal: Stora scenen
Medverkande:
Finn Lauritzen, direktör, Öresundskommiteén
Mats Persson (FP), regionr?d, ordförande i kollektivtrafiknämnden, 1:a p? riksdagslistan Sk?ne södra
Milan Obradovic (S), kommunalr?d Malmö stad, ordförande tekniska nämnden
Karin Svensson Smith (MP), klimat- och transportansvarig i MP:s partistyrelse, 1:a p? riksdagslistan för MP Sk?ne södra
Magnus Jälminger (M), ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Helsingborg

Richard Hultin, Director Business Development, SKANSKA, som tillsammans med Sweco tagit fram visionsrapporten “Öresund 2070”
Henrik Andersson, regionchef, Sweco Transportsystem
Moderator är Johan Wessman, tf direktör, Öresundsinstituttet, och chefredaktör för News Öresund

Kontakt (press och seminarium):
Marianne Ekdahl, kommunikationsstrateg, Öresundskomiteen
E-mail: [email protected]
Tel: +45 3066 3868
Kontakt (enkät):
Johan Tiedemannn, senior advisor, Öresundskomiteen
E-mail: [email protected]
Mobil: +45 31 31 81 22

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Sk?ne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förh?llande till de tv? regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Drammen Taxi   #ITF   #Taxi Helsinki   #VD