Pressinbjudan: Ledande ekonomiforskare talar om ansvar

Ansvar, ägarstyrning och etik är tre omr?den som hör till de mest omdebatterade i samhället och inom näringslivet idag. En världsledande forskare inom dessa omr?den kommer den 29 september till Uppsala universitet för att h?lla den ?rliga föreläsningen Uppsala Lectures in Business.
Varje ?r bjuder företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet in till Uppsala Lectures in Business. I ?r välkomnar institutionen John Roberts, professor i redovisning vid University of Sydney Business School, till Uppsala.
John Roberts forskning handlar om tre omr?den som tillhör dem mest debatterade i näringsliv och samhälle idag: utkrävande av ansvar, ägarstyrning och etik. Inom det första omr?det visar han vilken roll ekonomisk information har när ansvar utkrävs. Han är skeptisk till att ansvarsutkrävande fungerar bättre bara för att företagen tvingas redovisa mer information. Inom det andra omr?det, som är nära relaterat till ansvarsutkrävande, diskuterar John dynamiken mellan ägare, styrelse och ledning. Vad händer exempelvis med ledare som blir utsatta för en mycket detaljerad uppföljning och hur p?verkar detta deras beslut och företaget i stort? Det tredje omr?det diskuterar företagsetik och hur detta p?verkar hur företag agerar och redovisar sin verksamhet ? det som ofta brukar benämnas ?Corporate Social Responsibility? eller CSR.
– Det som gör Roberts till en s? spännande och intressanta forskare inom sitt omr?de är att han aldrig tar n?got för givet, utan fortsätter att diskutera centrala fr?gor utifr?n helt nya perspektiv. Det innebär att han f?r oss att reflektera över ställningstaganden som vi ibland tar för givna, säger Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning vid Uppsala universitet.
Efter finanskrisen finns det exempelvis anledning att fr?ga sig om den ?regelexplosion? som kommit inom omr?dena redovisning, ägarstyrning och revision verkligen leder till att framtida kriser och skandaler undviks.
– John Roberts forskning ger inte n?gra definitiva svar p? dessa fr?gor men den ger m?nga goda skäl till att fundera och reflektera över hur viktiga funktioner i v?rt samhälle fungerar och p?verkar v?r ekonomi, säger Fredrik Nilsson.
Journalister hälsas välkomna till föreläsningarna.
Mer information om John Roberts föreläsningar, som äger rum den 29 och 30 september.

Föreläsningsserien Uppsala Lectures in Business har p?g?tt sedan 1984 och den förste föreläsaren var den legendariska Edith Penrose. Hon har sedan följts av en l?ng rad framst?ende forskare, bland dessa James March och Henry Mintzberg.
För mer information och intervjuförfr?gningar, kontakta: Professor Fredrik Nilsson, tel; 018-471 12 78, 070-167 94 87 eller [email protected]
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Top