SE

Pressinbjudan: Internationell konferens om grönare städer och trädskötsel

Forskare fr?n 35 länder och 6 kontinenter träffas under tv? dagar, 16-17/6, p? SLU i Alnarp. Under konferensnamnet Urban Tree Diversity kommer forskare och praktiker fr?n hela världen dela med sig av forskningsresultat och erfarenheter kring hur v?ra städer kan bli grönare och hur vi p? bästa sätt kan ta hand om v?ra träd.
Cecil Konijnendijk van den Bosch är prefekt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och han berättar att konferensen har planerats i över 1,5 ?r och har f?tt stor internationell spridning.
? Det är fantastiskt kul att se hur forskare fr?n bland annat Japan, Nya Zeeland, Ryssland, USA och Brasilien har valt att samlas i Alnarp. Det visar p? vilken hög status Alnarp har i dessa sammanhang, säger Cecil.
Konferenskoordinatorn Johan Östberg berättar att konferensens namn, Urban Tree Diversity, är n?got som kommer genomsyra hela konferensen.
? M?ngfald är en viktig faktor för alla typer av h?llbarhet. Om vi bara har ett synsätt eller använder ett enda material blir vi s?rbara. Detta gäller även för urbana träd. Under konferensen behandlas därför inte bara fr?gan om olika arter, utan även ekosystemtjänster, kulturella och sociala aspekter som rör träd, och skötselaspekter och gestaltning. Urban Tree Diversity är allts? en konferens som handlar om m?ngfald genom att visa p? m?ngfald, berättar Johan.
Under konferensens tv? dagar i Alnarp kommer över 50 talare agera och arrangörerna räknar med att runt 250-300 deltagare kommer ansluta till konferensen.
Detta är första g?ngen en s? stor internationell konferensen om stadsträd h?lls i Sverige och m?let med konferensen är inte bara att sprida forskningsresultat, utan att vara en viktig mötesplats för alla som arbetar med stadsträd och att sätta Alnarp p? kartan som en viktig forskningsmiljö för stadsträd.
Pressen hälsas välkommen, bästa tillfälle för intervjuer är under andra konferensdagen (17/6), kl 10.30-11.00 och 13.10-14.00.
Var? Aulan, Alnarpsg?rden, SLU Alnarp
När? 16-17/6, exkursionsdag 18/6

Konferensen anordnas i samarbete med bland annat Malmö stad och p?g?r mellan den 16-18 juni. Under konferensen sista dag, den 18 juni, kommer deltagarna f? möjlighet att besöka platser runt om i Malmö och Köpenhamn.
Läs mer
Mer information om konferesen: http://www.urbantreediversity.com/
Kontakt
Johan Östberg, Forskare/Filosofie doktor, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp. Tel: 040 41 51 26. Mobil: 0709 10 81 01 E-post: [email protected] Cecil Konijnendijk van den Bosch, prefekt, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp.
Tel: 040-41 51 49. Mobil: 070-283 30 77. E-post: [email protected]
Foto: Viktor Wrange

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kurt Eliasson   #SABO   #SPP   #VD