SE

Pressinbjudan: Hyresgästföreningen bjuder in till bostadspolitisk debatt i Kiruna

a8

Välkomna till en intressant bostadspolitisk debatt om Kirunas framtid.
Tid och plats: Lördagen den 23 augusti kl 14.00 i Lars Jansson-salen, Folkets hus
I Kiruna kommer 3 000 lägenheter och 200 villor att p?verkas av utvidgningen av gruvan.
En stor andel av dem som drabbas av stadsflytten kommer att tvingas flytta in i nyproducerade lägenheter, vilket i princip innebär en fördubbling av hyran.
De som bor i Malmfälten kommer allts? att f? betala för statens gruvdrift ur den egna pl?nboken. Samtidigt skyddar lagstiftningen det offentliga ägandet genom att full kostnadstäckning utg?r för att bygga stadshus, skolor osv.
Fr?n statens sida saknas samordning av denna historiska stadsflytt och LKAB har heller inte f?tt n?gra ägardirektiv kring flytten. Företaget förutsätts klara detta ekonomiskt p? egen hand och bestämmer själv och med stöd av gällande lagstiftning hur detta ska lösas. Samtidigt är LKAB starkt konjunkturberoende. Vad händer om LKAB inte har r?d att ta ansvar i framtiden?
För att svara p? detta och en rad andra bostadspolitiska fr?gor har Hyresgästföreningen bjudit in Kirunas ledande kommunpolitiker till en debatt om bostadspolitik och Kirunas framtid.
Moderator: Li Skarin
Deltagare:
Kristina Zakrisson (s) Kommunalr?d
Niklas Sirén (v) Vice Kommunalr?d
Gunnar Selberg (c)
Svante Pounu (kd)
Henry Emmoth (mp)
Anne Kotavuopio Jatko (fp)
Mattias Abrahamsson (m)
Dick V?nsjö (ns)
Lilly Rönnebro (Kip)
Henry Magnusson Hyresgästföreningen
För mer information, kontakta:
Niklas Emmoth Hyresgästföreningen Kiruna 070-381 09 89
Henry Magnusson regionchef Hyresgästföreningen region Norrland 070-559 20 55

Hyresgästföreningen region Norrland omfattar 4 län, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, och 44 kommuner. Vi företräder de drygt 37 000 medlemmar som är bosatta i regionen.
V?rt grundläggande m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

A to już wiesz?  ?rets Mentorer i Jämtland utsedda! En mentor kan bli avgörande för om en företagare lyckas.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy