SE

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Sverige har den snabbaste urbaniseringen i Europa. Det finns m?nga nationella nyttor med att staten satsar investeringsmedel i växande städer. I Danmark & Finland medfinansierar staten moderna sp?rvägar p? flera orter. Vad vill politikerna i Sverige? Seminarium i Almedalen med politikersamtal & nordisk utblick.
Sju svenska städer planerar att bygga 120 kilometer ny sp?rväg innan 2025. Lund, Malmö, Helsingborg och Uppsala satsar p? helt nya system. Stockholm, Göteborg och Norrköping planerar flera nya sp?rvagnslinjer och förbättringar. Ytterligare fyra städer; Väster?s, Linköping, Eskilstuna och Jönköping diskuterar möjligheten att bygga sp?rväg efter 2025.
Effektiv kollektivtrafik bidrar till ekonomisk utveckling, bättre luftkvalitet och ökad bostadsproduktion. Hög kvalitet p? kollektiva färdmedel är nödvändig för att uppfylla de transportpolitiska m?len och f? full nytta av satsningarna p? l?ngväga persontransporter.
Tid: Tisdag 1 juli 2014 kl. 16.00 ? 17.10 (med efterföljande mingel)
Plats: Almedalens Hotell (ing?ng direkt fr?n Almedalsparken), Visby
Program
16.00 ? 16.10 Välkommen
Christer G. Wennerholm (M), ordförande i SL & ordförande Sp?rvagnsstäderna
Karolina Skog (Mp), kommunalr?d i Malmö Stad & vice ordförande Sp?rvagnsstäderna
16.10 ? 16.15 Statlig medfinansiering av sp?rväg i Danmark och Finland
En kortfattad redogörelse av hur det statliga engagemanget för sp?rväg ser ut i grannländerna.
Anna-Karin Johansson, kommunikationschef, Sp?rvagnsstäderna
16.15 ? 16.35 Statlig medfinansiering av sp?rväg i Köpenhamnsregionen
Statlig, kommunal och regional samfinansiering av sp?rväg sker nu i flera städer i Danmark. Ett av dessa projekt är Ring 3, en sp?rväg som löper genom ett flertal kommuner inom Region Hovedstaden, Köpenhamn. En utredning startas nu även för att undersöka ett sammanhängande nät av sp?rvägar i Storköpenhamn. En redogörelse för samarbetet kring finansieringen av utredningar och utbyggnad.
Sophie H?storp Andersen, regionr?dsformand (S), Region Hovedstaden
16.35 ? 17.10 Statlig medfinansiering av sp?rväg i Sverige?
Politiskt samtal med ledamöter fr?n riksdagens trafikutskott.
Anders Ygeman (S), ordförande, Riksdagens trafikutskott
Lotta Finstorp (M), ledamot, Riksdagens trafikutskott
Stina Bergström (Mp), ledamot, Riksdagens trafikutskott
17.10 ? 18.00 Mingel med mat och dryck

Konferencierer: Jens Forsmark, kanslichef, Sp?rvagnsstäderna & Anna- Karin Johansson, kommunikationschef, Sp?rvagnsstäderna
Seminariet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan behövs.
Välkommen!

Foto: Psycho Delia CC BY-NC

Sp?rvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga sp?rvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om sp?rvägsprojekt.
Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Sp?rvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva sp?rväg.
Sp?rvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Falun Telefon   #Gustaf Bertil Ihrman   #OCH   #Risker Det