SE

Positivt resultat för Upplands-Bro 2013

PS Onlineauktioner utökar sin verksamhet i Stockholmsomr?det genom att anställa tv? personer med erfarenhet av konkurser, avvecklingar och värderingar. Kompetenser som passar väldigt bra p? PS i den utvecklingsfas som bolaget befinner sig i.
Ola Tjernström tillträder som platsansvarig p? PS Onlineauktioner i Vallentuna den 9 maj 2014. Ola kommer närmast fr?n KVD där han arbetade som värderingsman. Han har en l?ng och gedigen bakgrund inom Atlas Copcokoncernen som produktionsplanerare, inköpare, teamleader inom logistik, import och export och även som industrisäljare. Simon Happstadius, tidigare handläggare p? försäljningskontoret i Göteborg förstärker PS-teamet i Stockholm.
PS är ett auktionsföretag som förmedlar egendom fr?n säljare till köpare med en övertygelse om att allt har ett värde. En maskin som anses vara uttjänt kan komma till stor nytta för n?gon annan. Idag är v?r m?lsättning att kontinuerligt stärka positionen som förtroendegivande marknadsplats där man f?r chansen att göra bra affärer.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy