SE

Positiv utveckling av Tornby handelsomr?de

a8

Ikano vill bygga ut och renovera p? Tornby handelsomr?de. Om planerna blir verklighet innebär det fler arbetstillfällen i Linköping.
Ikano Retail Centres Sweden AB som bland annat äger marken där Ikanohuset ligger ansöker om att ändra detaljplanen för att kunna bygga fler butiker. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att det är befogat att pröva förslaget. Kontoret bedömer att arbetet kan inledas nästa v?r och tidigast vara klart hösten 2016. Omfattningen av och inneh?llet i handeln redovisas
i själva prövningen.
? Den här satsningen är positiv ur flera aspekter, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande. Förutom att vi ytterligare stärker Linköpings position som en regional handelsstad kommer det här att generera flera nya arbetstillfällen till hela Linköping.
Kommunens handelspolicy sl?r fast att Linköpings kommun aktivt ska arbeta för att omr?det Tornby/Mörtlösa utvecklas som ett starkt, regionalt handelscentrum. Samtidigt ska innerstaden och övriga stadsdel- och kommundelscentra värnas.
? Det är roligt att Ikea väljer att fortsätta växa i Linköping, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Det är bra för hela Linköpings utveckling att fler aktörer vill vara med och driva en positiv utveckling i ett redan starkt handelsomr?de.
Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon
013-20 62 96, 0702-11 44 82 eller kommunalr?d Muharrem Demirok (C), telefon 013-20 62 94,
0736 – 75 76 79
Linköping har över 150 000 inv?nare och är landets femte största kommun. Vi har devisen “Linköping – där idéer blir verklighet”. Staden växer och attraherar nya inv?nare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukv?rd p? b?de regional och nationell niv?. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy