SE

Positiv augustikonjunktur och hopp inför hösten

Västsverige 28 augusti 2014
Positiv augustikonjunktur och hopp inför hösten
Den västsvenska konjunkturen i augusti stärks efter en svag inbromsning under försommaren. Indikatorn landar p? ett svagt plus, enligt Handelskammarens siffror. De västsvenska företagen fortsätter att se ljust p? framtidens konjunktur p? b?de kort och lite längre sikt.
Den västsvenska konjunkturen stärks ?ter denna m?nad enligt Handelskammarens ­indikator. Stark konsumtion och en ökad export bidrar till den positiva utvecklingen denna m?nad och vi ser ocks? att arbetsmarknaden stärks, främst genom f? varsel.

– Konjunkturen i Västsverige fortsätter att utvecklas positivt. Under första halv?ret gick förstärkningen l?ngsammare än vad m?nga hade förväntat sig. Nu beror hösten i hög grad p? hur omvärlden utvecklas och där finns m?nga fr?gor ännu, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.
För den svenska konjunkturen i sin helhet är det konsumtionen som h?ller den p? en god niv?. Sommaren innebar en viss förstärkning av detaljhandeln i landet samtidigt som bostadsinvesteringarna och byggandet ökar och fortsätter ge en positiv skjuts. En försiktigare inställning hos hush?llen och tjänstesektorn dämpar däremot utvecklingen, s? sammantaget fortsätter Sverige balansera runt en neutral konjunktur, kring ett historiskt medelvärde.

– Vi ser att den geopolitiska oron ökat under sommaren, främst Rysslands ökade inblandning i konflikten i Ukraina. De sanktioner som EU infört mot Ryssland ser ut att kunna innebära en viss bromseffekt i Europa framöver, säger Johan Trouvé.
Europeiska marknaden är stabil men dragkraften i EU-ekonomin fortsätter vara ojämnt fördelad och det har inte tagit n?gon riktig fart under de första tv? kvartalen. USA-marknaden fortsätter att stärkas. Hos tillväxtmarknaderna finns inget entydigt svar i hur de kommer att p?verka Sverige och Västsverige framöver.
De västsvenska företagen är fortsatt positiva i sin konjunktur­prognos, även om de företag som bedömer att utvecklingen p? kort sikt har avstannat, är n?got fler efter sommaren. Företagen är fortsatt mer positiva p? ett ?rs sikt än p? tre m?nader.

– Osäkerheten om ?terhämtningen i omvärlden fortsätter. Valupptakten i Sverige bygger en tillfälligt avvaktande inställning. Företagen vill se valresultatet innan framtidsprognoserna justeras. Exportföretagen ser ännu ingen stor förändring i efterfr?gan fr?n v?ra närmarknader i Europa. En fortsatt l?ngsam utveckling är nog det vi bör räkna med framöver, säger Johan Trouvé.
För ytterligare information, kontakta:
Anna Werner, kommunikatör, 0706-86 56 96

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. V?r kompetens, v?ra tjänster och v?rt nätverk är v?r styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med v?ra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.
Vi gör Västsverige starkare.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Markus Baumann   #Senior Vice President   #VM   #World Cup