Finans

Philips og Georgia Regents Medical Center inng?r en 15-?rig avtale som skal legge til rette for nyskapende og rimelig helseomsorg

En ny og innovativ modell for helsesektoren, som vil forbedre behandlingsresultatene og redusere kostnadene ved bruk av nye teknologier, driftsplanlegging, support og r?dgivningstjenester

En langsiktig allianse som inkluderer flere GRMC-sentre, inkludert det kombinerte medisinske senteret med plass til 632 pasienter, kreftsenteret og barnesykehuset ? med en ordreverdi p? til sammen omtrent 300 millioner amerikanske dollar.

Andover, Massachusetts og Augusta, Georgia ? Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) og Georgia Regents Medical Center (GRMC), Georgias offentlige, akademiske medisinske senter, kjent for leger av ypperste klasse, annonserte at de inng?r i en 15-?rig allianse som har som m?l ? s?rge for en stadig mer pasientrettet tiln?rming til pleie, og som skal skape en innovativ forretningsmodell som omfatter alle GRMC-sentrenes n?v?rende og fremtidige kliniske, operasjons- og utstyrsmessige behov.
Alliansemodellen er den f?rste i sitt slag i USA. Gjennom denne avtalen ? som har en verdi p? omtrent 300 millioner amerikanske dollar, og er den st?rste i sitt slag for Philips ? kan selskapet tilby GRMC et stort utvalg r?dgivningstjenester, avanserte medisinske teknologier, samt tjenester innen drift, planlegging og vedlikehold med forh?ndsdefinerte m?nedlige driftskostnader over en 15-?rsperiode.
Alliansen vil dekke Georgia Regents Medical Center, Georgia barnesykehus, Georgia Regents University Kreftsenter og de ulike poliklinikkene, som betjener de medisinske behovene til mellom fire og seks millioner mennesker i Georgia og South Carolina. Philips og Georgia Regents skal jobbe tett sammen for ? levere raskere, mer effektiv og mer kostnadseffektiv helseomsorg fra diagnostisering til behandling, b?de for pasienter som er innlagt og for dem som benytter poliklinikkenes tjenester. Alliansen vil ha innvirkning p? alle helseomr?der, herunder radiologi, kardiologi, nevrologi, onkologi og pediatri, og vil forbedre F&U-tiltak innen medisinsk forskning og klinisk teknologi for levering av nyskapende helsetjenester.
Avtalen omfatter Philips bildediagnostiske systemer, pasientoverv?kning og kliniske IT-l?sninger i tillegg til belysning og forbrukerprodukter. Philips skal ogs? s?rge for at GRMC f?r rask tilgang p? nytt utstyr i tillegg til pedagogiske ressurser. Philips og GRMC skal samarbeide for ? utarbeide og videreutvikle innovative strategier for pasientpleie p? en kostnadseffektiv m?te.
?Gjennom v?rt samarbeid med Philips samler vi alle interessentene rundt samme bord for ? f? en bedre evaluering og planlegging av morgendagens helsetjenester. Det dreier seg ikke lenger om en enkel forretningsmodell for tilbud-og-ettersp?rsel?, sier David S. Hefner, CEO for Georgia Regents Medical Center. ?M?let v?rt er ? s?rge for en m?lrettet atmosf?re preget av nytenkning, som vil ha en betydelig og positiv innvirkning p? v?re pasienters helse.?
?Vi er stolte av ? starte v?r nytenkende og unike allianse med Georgia Regents Medical Center, og vi har en felles visjon om ? forme fremtidens helsetjenester ved ? tilfredsstille pasientenes langsiktige behov gjennom innovasjon og kostnadseffektivitet?, sier Deborah DiSanzo, CEO, Philips Healthcare.
Philips har over 100 ?rs erfaring fra helsesektoren. Vi har som m?l ? s?rge for innovative l?sninger som tar fatt p? kompleksiteten ved det ? levere helsetjenester, ved hjelp av et tett samarbeid med helsepersonell. Den langsiktige alliansen med GRMC i USA kommer etter en rekke samarbeid med sykehus i Europa, Asia, Midt?sten og Afrika, som alle har f?rt til forbedret klinisk drift og bedre helsetjenester.
For mer informasjon ta kontakt med:
Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Mobil: +46 708 32 20 22
E-post: [email protected]
Rachel Bloom-Baglin
Philips Healthcare
Telefon: +1 978-659-3748
Mobil: +1 978-221-8919
E-post: [email protected]
Christen Carter
Georgia Regents Medical Center
Telefon: +1 706-721-5733
Mobil: +1 706-831-2196
E-post: [email protected]

Georgia Regents Medical Center
Georgia Regents Medical Center er en ideell organisasjon som holder til i Augusta, Georgia, og som tilbyr kliniske tjenester i samarbeid med Georgia Regents University. Det medisinske senteret med 478 senger inkluderer et senter for kritisk pleie, og huser regionens eneste niv? 1 traumesenter. P? barnesykehuset i Georgia som har 154 senger, tilbyr man topp pediatrisk behandling og neonatal intensivbehandling. I tillegg er det mer enn 80 poliklinikker som s?rger for prim?rhelsetjenester og spesialhelsetjenester. Georgia Regents leger er konsekvent blant nasjonens beste, b?de hos America?s Top Doctors? og Best Doctors in America?
About Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velv?reprodukter. Vi ?nsker ? gi kundene v?re en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger p? omr?dene Healthcare,

Consumer Lifestyle and Lighting. Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 24,8 milliarder euro i 2012 og har om lag 118 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er en ledende tilbyder innenfor hjertemedisin, akuttmedisin og hjemmesykepleie, energieffektive belysningsl?sninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Elin Reitan