SE

Petter Stordalen öppnar nytt hotell i Malmö

Novotek har publicerat del?rsrapporten för januari – mars 2014.

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ing?ende kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster s?som konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att v?ra kunder bibeh?ller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.
Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & st?l, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.
Bifogade filer

Similar Posts