SE

Peter Wallin ny Produktionschef p? Motala Train

Peter Wallin ny Produktionschef p? Motala Train
2014-09-03 08:00 AQILLES Invest AB Produktion och leveranssäkerhet är högt prioriterat och det finns ett fortsatt stort intresse för Motala Train. Företaget förstärker nu kompetensen inom sin t?gproduktion och anställer Peter Wallin som ny Produktionschef.

Produktion och leveranssäkerhet är högt prioriterat och det finns ett fortsatt stort intresse för Motala Train. Företaget förstärker nu kompetensen inom sin t?gproduktion och anställer Peter Wallin som ny Produktionschef.
– Rekryteringen av Peter Wallin är ett led i Motala Trains ständigt p?g?ende arbete att bli den t?gaktör som kunderna väljer för ombyggnads-, reparations- och underh?llsarbeten. Vi ska alltid vara den leverantör de föredrar i branschen, säger vice VD Petri Mustajärvi.
Peter Wallin har arbetat med verksamhetsutveckling inom t?g- och transportbranschen i ?tta ?r och har en bred branschkunskap fr?n bland annat SJ AB, Veolia Transport och Euromaint.
Han har dessutom varit verksamhetsansvarig för flertalet verkstäder som arbetar med t?gunderh?ll, reparationer och ombyggnader och är väl förtrogen med förbättringsarbete enligt Lean-metoden.
– Jag kommer arbeta med att f? daglig styrning p? plats, baserat p? kända nyckeltal för att säkra v?ra leveransplaner i olika projekt. Att leverera i rätt tid med rätt kvalitet är ett m?ste i v?r bransch. T?g som st?r still är olönsamma t?g, säger Peter Wallin.
I nuläget arbetar Motala Train med projekt gällande bl a ombyggnad av Roslagsbane-t?g, X11-t?g och SJ-s Bistrovagnar. De är en del av den omfattande orderstocken som sträcker sig in i 2016.
Peter Wallin är 44 ?r och bosatt i Göteborg.
För mer information, kontakta:
Petri Mustajärvi, vVD och Chief Operating Officer
Tel. 0706 -09 95 03, e-post: [email protected]

Motala Train ABär ett företag i Aqilleskoncernen. Motala Train är en erfaren leverantör av kvalificerade tekniska tjänster för järnvägsfordon med inriktning p? tre huvudomr?den: Reparationer, Underh?ll och Ombyggnader. Bolaget erbjuder sina kunder flexibla, enkla och kostnadseffektiva lösningar. Med l?ng erfarenhet och hög teknisk kompetens kan Motala Train dessutom erbjuda kundanpassade lösningar och specialprodukter. Motala Train har huvudkontor i Motala, sysselsätter cirka 100 personer och omsatte 148 MSEK 2013. Mer information finns p? www.motalatrain.se

A to już wiesz?  H?llbara investeringar vinnare i längden

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy