SE

Peopletransition/Moretime HR expanderar efter stark tillväxt

2014-08-20 16:15 Moretime Professional Services AB Sedan förvärvet av Peopletransition under kvartal 1 har affärsomr?det Moretime HR visat en betydande positiv tillväxt. Under sensommaren har dessutom ett antal större orders säkrats till ett beräknat värda av 2 miljoner kronor för den kommande 12 m?naders perioden.

Sedan förvärvet av Peopletransition under kvartal 1 har affärsomr?det Moretime HR visat en betydande positiv tillväxt. Under sensommaren har dessutom ett antal större orders säkrats.

?Vi har märkt av en ökad efterfr?gan fr?n v?ra kunder och det kommer att bli en aktiv höst med nya uppdrag fr?n JM, IVL, Menigo och Statoil för att nämna n?gra av v?ra nya uppdrag?, säger Patrik Kvie ansvarig för Peopletransition och affärsomr?det Moretime HR.
De nya uppdragen omfattar rekrytering, personalutveckling samt interimstjänster och har ett beräknat ordervärde om 2 miljoner kronor under kommande 12 m?naders period.
För att kunna möta efterfr?gan har tv? nya seniora HR-konsulter rekryterats.
?sa Lundberg har en bakgrund som Nordisk Personaldirektör p? BPB Nordic Gyproc, HR chef och verksamhetschef p? Feelgood och senast som egen företagare. ?sa har en l?ng erfarenhet som personaldirektör och verksamhetsansvarig inom svenskt näringsliv, huvudsakligen i internationella företag.
Maria Kaveryd kommer senast fr?n en HR chefs roll p? DLA Nordic AB, och har dessutom varit entreprenör i det egna bolaget Butterfly Dreams. Maria har en bred erfarenhet inom juridik och HR och med erfarenhet fr?n ledande befattningar.
Kontakt vid fr?gor:
Patrik Kvie, Ansvarig Moretime HR Telefon: 0707-59 92 02 E-post: [email protected]

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 ?r sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom r?dgivning och levererar idag s?väl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna n?r potentiellt en marknad som ?rligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster p? ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de sm? och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar v?ra kunders konkurrenskraft samt deras förm?ga att utveckla sin affär.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy