SE

Pensionärernas främsta r?d till dagens unga: Spara mer! ? änd? minskar pensionssparandet

a8

Nära hälften av landets pensionärer önskar ? med facit i hand ? att de hade varit mer aktiva i sitt sparande eller sparat mer till sin pension. Fyra av tio har dessutom f?tt lägre pension än de förväntat sig. Men landets förvärvsarbetare verkar inte dragit lärdom av detta. Istället har deras pensionssparande minskat med tio procentenheter p? sex ?r. Det visar en granskning* fr?n Folksam.
Pensionssparandet minskar bland dem som arbetar samtidigt som dagens pensionärer önskar att de hade sparat mer. Det visar Folksams undersökning bland ?lderspensionärer och förvärvsarbetande.
De tillfr?gade pensionärerna har bland annat f?tt svara p? fr?gan om vilket r?d de skulle ge till en 35-?ring för att hen ska f? en hygglig pension. Pensionärernas bästa pensionstips är att:
spara till pensionen, 43 procent
investera i bostaden, 21 procent
arbeta s? länge som möjligt, 10 procent
? Det krävs ett personligt engagemang för att säkra en trygg pension, och för att hjälpa v?ra kunder planera sin framtida ekonomi har vi r?dfr?gat dem som redan g?tt i pension. Pensionärernas främsta tips är att spara mer till pensionen. Ett eget pensionssparande kombinerat med n?gra extra ?rs förvärvsarbete ökar möjligheterna till en tryggare ekonomi som pensionär, säger H?kan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.
Men Folksams undersökning bland dagens förvärvsarbetande visar att pensionssparandet minskar. Sedan 2008 har pensionssparandet minskat fr?n 57 till 47 procent, och minskningen är störst bland kvinnor. Andelen kvinnor som pensionssparar har minskat fr?n 61 till 49 procent de senaste sex ?ren, medan andelen män som pensionssparar har minskat fr?n 53 till 46 procent.
Värmlands och Västernorrlands pensionärer mest missnöjda
Bland pensionärerna tycker 63 procent att deras ekonomi blivit sämre sedan de pensionerade sig. Flest missnöjda pensionärer finns i Värmlands och Västernorrlands län. Där uppger över 72 procent att deras ekonomi försämrats efter pensionen. Nöjdast är pensionärerna i Uppsala län. Där svarar 40 procent att de har oförändrad eller bättre ekonomi efter pensionering.
M?nga tycker ocks? att de f?tt lägre pension än de förväntade sig. Enligt undersökningen tycker 41 procent av Sveriges pensionärer att deras sammanlagda pension blev lägre än de trott. Här utmärker sig Sk?ne där hela 47 procent tycker att pensionen blev lägre än förväntat. I Stockholm tycker bara 36 procent att pensionen blev lägre än förväntat, och hälften tycker att den blev precis som de förväntat sig.
Men allt är inte mörkt för landets pensionärer. Undersökningen visar ocks? att en klar majoritet, 76 procent, tycker att de gick i pension vid rätt tidpunkt. Det de gillar mest med livet som pensionär är att kunna bestämma över sin egen tid, och allra gladast över det är pensionärerna i Gävleborg.
* TNS Sifo har p? uppdrag av Folksam intervjuat 3 404 ?lderspensionärer över 65 ?r den 21-27 november 2013. Totalresultatet har vägts s? att det är representativt för de 17 län som ing?r (200 intervjuer per län).
1 000 förvärvsarbetande personer 18-65 ?r intervjuades av Ipsos p? uppdrag av Folksam den 10-27 februari 2014. Se bilagor för resultattabeller samt rapport.
För ytterligare information:
H?kan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se
Bifogade filer

A to już wiesz?  Teckenspr?k det nittonde spr?ket i Folksams flerspr?kiga kundservice

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy