Forsikring

Pass opp for trafikkfarene i Thailand

Pass opp for trafikkfarene i Thailand
11-12-2013 09:55 If Skadeforsikring Mellom 10 og 15 nordmenn har mistet livet i trafikkulykker i Asia hittil i ?r, og flesteparten i Thailand. Trafikken der er mer uforutsigbar og risikofylt enn i Norge, s? det gjelder ? opptre defensivt, oppfordrer Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring.

Det gjelder ? v?re forsiktig i trafikken i Bangkok. Mellom 10 og 15 nordmenn har mistet livet i trafikkulykker i Asia i ?r. (Foto: Europeiske Reiseforsikring)

Mellom 10 og 15 nordmenn har mistet livet i trafikkulykker i Asia hittil i ?r, og flesteparten i Thailand. Trafikken der er mer uforutsigbar og risikofylt enn i Norge, s? det gjelder ? opptre defensivt, oppfordrer Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring.
I juleferien reiser mange nordmenn til Thailand, for ? oppleve sol, strender, vennlige mennesker, spennende mat og fremmedartet kultur. Thailand er i hovedsak et trygt land ? reise til, men trafikken er mer utfordrende og risikofylt enn hjemme, med 4-5 ganger flere trafikkdrepte per 100.000 innbyggere enn Norge.
Mellom 10 og 15 nordmenn har mistet livet i trafikkulykker i Asia hittil i 2013, i f?lge en beregning fra Europeiske Reiseforsikring. Europeiske alene har f?tt innrapportert 13 trafikkulykker fra Asia ved utgangen av november, og fem av disse endte med d?dsfall. I tillegg kommer et ukjent antall personskader. Norske myndigheter f?rer per i dag ikke statistikk over antall nordmenn som blir trafikkdrept i utlandet. Dette mener b?de Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring er uheldig. Bedre kunnskap vil bidra til ? forebygge ulykker.
Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring ber nordmenn huske p? at trafikkulturen i Asia er en helt annen enn vi er vant til, og sv?rt mye farligere. Ta med de gode holdningene hjemmefra n?r det gjelder fart, rus og bruk av sikkerhetsutstyr.
Fotgjengere ikke trygge
– Trafikkm?nsteret er helt annerledes i Thailand enn det vi er vant til i Norge, sier Harald S. Hollerud, direkt?r i Europeiske Reiseforsikring. Han advarer blant annet mot ? stole p? gr?nt lys i fotgjengerfelt fordi dette ikke respekteres.
– Fotgjengere er ikke like trygge i Thailand som vi er vant til i Norge, b?de fordi biler, busser og motorsykler ofte kj?rer p? r?dt lys. Dessuten er det venstrekj?ring, med biler og motorsykler i et eneste virvar, sier Hollerud.
Nordmenn er til en viss grad blitt vant til det trafikale kaoset i Thailand, viser Europeiskes Reiseunders?kelse 2013. Mens tre av fire p? reise i utlandet stoler p? gr?nt lys i utlandet, er det bare en av to som gj?r det i Thailand.
Pass ekstra godt p? barna
– Pass spesielt godt p? barna i trafikken i utlandet, slik at alle kommer trygt hjem fra juleferien, oppfordrer Trygg Trafikks direkt?r Jan Johansen.
– Det er ikke alle trafikkreglene vi l?rer barna her hjemme som gjelder i andre land. I mange land er det ekstra viktig ? holde de minste barna godt i h?nda, og passe p? dem hele tiden. Hvis du reiser med sm? barn og m? kj?re bil, er det fornuftig ? sjekke ut med hotellet eller turoperat?ren i forkant om de kan skaffe bilbarnesete. Hvis ikke vurder ? bringe med deg ditt eget, sier Johansen.
Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring har utarbeidet ti trafikkr?d til nordmenn p? reise i utlandet.
Kontaktpersoner Europeiske Reiseforsikring:

A to już wiesz?  Sikker bil er ikke luksus

Direkt?r Harald S. Hollerud tlf 928 16 230

Ass. info. direkt?r Emma-Elisabeth Vennesland tlf 92 89 37 19

Kontaktpersoner Trygg Trafikk:

Direkt?r Jan Johansen tlf 905 98 730

Kommunikasjonssjef Kristin ?yen tlf 95 88 75 88

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy