SE

Partnerskap med Inter IKEA Investments

De traditionellt stora ekonomierna i Europa och USA ?terhämtar sig och visar ny kraft, inte minst tack vare privatkonsumenterna och detaljhandeln. Men inte bara i Sverige utan generellt är inflationen fortfarande s? l?g att det finns vissa risker för deflation.
Europa lider av att inte riktigt kunna effektivisera näringslivet i samma takt som tidigare. Det visar kvartalsrapporten Global Economic Outlook fr?n revisions- och konsultföretaget Deloitte.
Däremot tappar tillväxtmarknader som Ryssland och Indien mycket kraft och brottas med ökande inflation. Men tack vare att tillväxtländerna har stora förändringsmöjligheter inom sina näringsliv, till exempel att fortfarande kunna locka arbetskraft fr?n jordbruk till industrierna, är tillväxten fortfarande trots allt högre än i de västerländska ekonomierna.
Kontakt
För mer information, se Global Economic Outlook Q2 2014 som presenterar de ekonomiska trenderna i Europa, USA, Kina, Japan, Indien och Ryssland. För fr?gor och kommentarer, vänligen kontakta Christer Ahlgren, [email protected]
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatter?dgivning, business consulting och finansiell r?dgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framg?ng oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att n? den gemensamma visionen ? To be the standard of excellence.

Similar Posts