SE

Överskott i statens budget för ?rets fem första m?nader

2014-06-19 10:00 Ekonomistyrningsverket Saldot p? statens budget för ?rets fem första m?nader är ett överskott p? 53 miljarder kronor, vilket är 106 miljarder kronor högre än samma period föreg?ende ?r. Skillnaden mellan ?ren beror främst p? att Riksgäldskontoret under januari?maj 2013 l?nade ut 110 miljarder kronor till Riksbanken. Ökade inkomster fr?n skatt p? varor och tjänster bidrog ocks? till överskottet.

Saldot p? statens budget för ?rets fem första m?nader är ett överskott p? 53 miljarder kronor, vilket är 106 miljarder kronor högre än samma period föreg?ende ?r. Skillnaden mellan ?ren beror främst p? att Riksgäldskontoret under januari?maj 2013 l?nade ut 110 miljarder kronor till Riksbanken. Ökade inkomster fr?n skatt p? varor och tjänster bidrog ocks? till överskottet.
De totala inkomsterna för maj m?nad är 92 miljarder kronor. De totala inkomsterna för perioden januari?maj är 403 miljarder kronor, vilket är 8 miljarder kronor högre än samma period föreg?ende ?r. Skatt p? varor och tjänster, främst mervärdesskatt, har ökat med 9 miljarder kronor. Övriga inkomster har minskat med 2 miljarder kronor. Minskningen beror bland annat p? att det i ?r inte inbetalas n?gon utdelning fr?n Vattenfall AB avseende räkenskaps?ret 2013.
De totala utgifterna för maj uppg?r till 63 miljarder kronor. De totala utgifterna för ?rets fem första m?nader är 350 miljarder kronor, vilket är 98 miljarder kronor lägre jämfört med samma period 2013. Skillnaden beror främst p? att Riksgäldskontoret under januari-maj 2013 l?nade ut 110 miljarder kronor till Riksbanken.
Nästa m?nadsutfall för statens budget publiceras den 31 juli 2014.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är ocks? Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

A to już wiesz?  Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna sp?rvagnslinjer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy