SE

Överl?telsen mellan E.ON och Sol?r klar: 26 värmeanläggningar f?r ny ägare

Överl?telsen av E.ONs 26 anläggningar och nät för fjärrvärme till norska Sol?r Bioenergi Gruppen har avslutats.
I februari i ?r blev det klart att Sol?r förvärvar verksamheten. Sedan dess har parterna arbetat med att säkerställa alla praktiska detaljer kring överl?telsen. Genom affären f?r 22 av E.ONs medarbetare en ny arbetsgivare.
Under en överg?ngstid kommer E.ON att leverera en del servijänster till Sol?r kopplat till verksamheten som nu överl?tits.
Affären sker som ett led i E.ONs strategiska fokusering i Sverige och innebär att E.ON frigör resurser för mer investeringar i förnybar och leveranssäker energi.
? E.ON kraftsamlar kring h?llbara energilösningar och affären ger oss ytterligare möjligheter att fortsätta utveckla nya fjärrvärmelösningar och öka v?rt fokus p? kvalitet och service, säger Stefan H?kansson, VD E.ON Värme Sverige.
Fakta: De 26 anläggningarna omfattar omkring 0,5 TWh av E.ONs totala värmedistribution p? cirka 6,8 TWh ? eller cirka 7 procent av distributionen. Anläggningarna finns i 17 svenska kommuner ? fr?n Svalöv i Sk?ne till Vilhelmina i Västerbotten.
För mer information kontakta: Louise Gudmundson, tf Kommunikationschef E.ON Värme Sverige, tel: 0702 65 38 51.
E.ON Sverige ing?r i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det h?llbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy