SE

Öster?kers gymnasium blir hjärtsäker zon

Öster?kers gymnasium blir hjärtsäker zon
a8

Som första gymnasieskola i Sverige hjärtsäkras nu Öster?kers gymnasium. En hjärtstartare placeras i skolans entré och all personal utbildas i hjärt-lungräddning. M?let är att kunna rädda liv om n?gon drabbas av hjärtstopp i eller i närheten av skolan, som har 450 elever. Hjärtsäkringen har genomförts av Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten Sverige AB.
? Ingen ska behöva dö av ett plötsligt hjärtstopp. Att ett gymnasium hjärtsäkrar sig för att kunna bidra till att rädda fler liv är oerhört positivt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
När n?gon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Att f? en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder kan vara avgörande för att överleva. Varje ?r överlever endast 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.
? Det känns fantastiskt bra att som skola kunna erbjuda en hjärtsäker miljö för alla som befinner sig i och i närheten av skolan. Initiativet kom fr?n en elev, Eric Rosén, som marknadsförde hjärtstartaridén i sitt gymnasiearbete. Han gjorde intresseundersökningar och samlade namnunderskrifter innan han kontaktade mig för att presentera det hela och övertygade mig om hur viktigt det är, säger Christina Awerstedt, rektor för Öster?kers gymnasium.
Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. M?len med kampanjen, som p?g?r till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.
För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 39, [email protected]
Länkar:
– Hitta din närmaste hjärtstartare via Hjärt-Lungfondens temasida 180 sekunder
Pressbilder:
– Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
– Hjärtstartare med mera

A to już wiesz?  Svenska cleantechbolag p? internationell investerarturné

Fakta om plötsligt hjärtstopp
500 överlever. Varje ?r drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas n?gon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Sedan 2010 har antalet överlevande ökat fr?n 300 till 500. Hjärt-Lungfondens m?l är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tio?rsperiod.
Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.
Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som h?ller ig?ng blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.
Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att f? hjärtat att börja sl? igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.
Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och f?r en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.
M?nga fr?getecken. ?derförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.
Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.
S? räddar du liv med hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna fr?n personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna p? bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck p? knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.
* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillst?nd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

A to już wiesz?  Hjärtsäker turné kommer till Göteborg

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy