SE

Osäker konkursutveckling, fler konkurser under juni m?nad trots minskning för halv?ret

Företagskonkurserna ökade i juni m?nad med 9% jämfört med samma m?nad 2013. För ?rets första halv?r kvarst?r den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra ?ret ? minskningen för ?rets första 6 m?nader är 7%. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.
Antalet företagskonkurser i juni m?nad ökade med 9%. Totalt gick 686 företag i konkurs under m?naden jämfört med juni m?nad 2013 d? 630 företag gick i konkurs. Under ?rets första halv?r gick 3 541 företag i konkurs jämfört med första halv?ret 2013 d? 3 809 företag gick i konkurs.
Fortsatt stark inhemsk efterfr?gan
Konkursnedg?ngen för halv?ret är bred branschmässigt och speglar den starka inhemska efterfr?gan där vi ser minskande konkursutsatthet i till exempel detaljhandeln och transportindustrin liksom för information och kommunikation. Samtliga dessa branscher uppvisade väsentligt sämre siffror vid denna tid 2013.
– De senaste m?nadernas positiva trend för b?de detaljhandeln och transportbranschen fortsätter även under juni, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh. Dessa branschers utveckling och den starka inhemska efterfr?gan generellt sett bidrar starkt till ?terhämtningen för den svenska ekonomin.
Spridd geografisk utveckling
Utvecklingen i de olika länen är spridd, men konkursökningar kan noteras för samtliga de tre storstadsregionerna. Bäst bland dessa regioner var Västra Götaland där konkursökningen endast var 1% för m?naden. Konkursökningen har koncentrerat sig p? aktiebolag, medan konkursutvecklingen enskilda näringsidkare är fortsatt positiv.
Den internationella efterfr?gan är fortfarande svag, men g?rdagens räntesänkning med efterföljande kronförsvagning kan komma att stimulera svenska företags internationella konkurrenskraft. En förbättring för exporten bör kunna komplettera den starka inhemska efterfr?gan och ytterligare förstärka landets ekonomiska ?terhämtning.
– Visserligen stiger antalet konkurser under juni m?nad trots minskningen m?naderna dessförinnan. En m?nad är dock för litet underlag att dra n?gra l?ngtg?ende slutsatser av, men vi m?ste givetvis följa utvecklingen noga, avslutar Roland Sigbladh.

A to już wiesz?  Pressinbjudan till ?rets Företagarkommun 2014

För mer information
Detaljerad konkursstatistik finns p? v?r webbplats. För ytterligare information eller kommentarer, kontakta v?r marknadschef Roland Sigbladh p? 073-914 84 60.
Med vänliga hälsningar
UC AB
Källhänvisning: UC V?rt firmanamn är UC AB. Vänligen uppge “UC” som källa till
konkursstatistiken
UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan v?ra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom s?väl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av s?väl sm? som stora företag inom m?nga olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och v?ra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy