Öresundskomiteens kulturundersökning 2014: En av sju sk?ningar vill se dansk tv, men kan inte

Öresundskomiteens ?rliga kulturundersökning har genomförts av analysinstitutet YouGov i Sk?ne, Region Hovedstaden och Region Själland. Undersökningen mäter varför sk?ningar och själlänningar reser över sundet, deras köpvanor och konsumtion, TV-vanor, kännedom om kändisar, spr?kförst?else och inställning till studier p? andra sidan sundet.
Var sjunde sk?ning vill se dansk tv, men kan inte.
Utvecklingen av tv-vanor är en av de markanta resultat som finns i undersökningen. B?de i Danmark och i Sverige är det idag färre än för ett ?r sedan som tar del av grannlandets tv-utbud. Särskilt antalet sk?ningar som ser dansk tv har sjunkit markant under de senaste ?ren. 45% ser aldrig dansk tv, medan en tredjedel av dem vill, men kan inte. I Sverige har man inte som i Danmark ställt krav p? kanalerna att erbjuda minst en grannlandskanal i utbudet:
Utvecklingen understryker behovet av att public service-kanalerna ? särskilt SVT och DR ? utvecklar sitt samarbete och kan erbjuda de program de själva producerar p? andra sidan sundet, säger Finn Lauritzen, Öresundskomiteens direktör.
Bara en av tio studenter förverkligar tanken p? studier p? andra sidan sundet
Intresset för att studera p? andra sidan sundet är betydligt större än antalet studenter som verkligen tar steget. Bland 18-25-?riga sk?ningar kan 28% tänka sig att studera i Danmark, medan bara 4% verkligen tar steget. Av studenterna p? Själland kan 22% tänka sig studier i Sverige, men bara 2% förverkligar idén.
Fler Öresundsbor korsar sundet för att uppleva kultur
Att korsa sundet för att uppleva kultur har blivit vanligare än för 12 m?nader sedan. Idag är det för första g?ngen lika vanligt att sk?ningar reser till Danmark för att uppleva kultur som för att shoppa. För själlänningarna är det fortfarande shopping som är det främsta anledningen att ?ka över sundet.

Läs hela kulturundersökningen p? www.oeresund.org
Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Sk?ne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förh?llande till de tv? regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Related posts

Top