Opus Bilprovning implementerar en helhetslösning för utfallsanalys, planering och prognoser tillsammans med Anaplan

Stockholm den 20 augusti 2014 Opus Bilprovning är en av Sveriges största aktörer inom bilbesiktning med fler än 70 besiktningsstationer över hela landet. Företaget implementerar nu tillsammans med Anaplan ett system för att hantera hela planeringsprocessen, fr?n ekonomi till försäljning och drift. Opus Bilprovning utförde under 2013 ungefär 2,1 miljoner fordonsbesiktningar. Nu byter företaget ut det tidigare utvecklade systemet som baserades p? IBM Cognos och ersätter det med Anaplans molnbaserade in-memory-plattform.
Syftet med att börja använda Anaplan är att föra samman data fr?n de olika stationerna p? en säker molnbaserad plattform. Sammankopplingen gör planeringsprocessen tillförlitligare och ger bättre insyn. Anaplan ska användas p? olika avdelningar och för olika uppgifter, däribland att följa upp registrerade fordon, boka besiktningar, budgetera och skapa prognoser, följa upp ekonomisk information, analysera produktionsdata och marknadsinformation, mäta effektiviteten hos varje station och planera bemanningen.
?Det gamla systemet som togs fram av Svensk Bilprovning var utformat för en marknad utan egentlig konkurrens. Nu är konkurrensen stark och vi m?ste börja använda oss av nya processer och ett nytt tankesätt?, säger Lena Rosén som är Controller hos Opus Bilprovning. ?Det är viktigt för oss att ha ett molnbaserat system eftersom vi inte vill hantera egen infrastruktur s?som h?rdvara, mjukvara och uppgraderingar. Vi har inga medarbetare i organisationen som kan hantera det. Anaplan imponerade verkligen p? oss. I det här systemet kan vi samarbeta i realtid. Om vi behöver se en översikt över driften s? är det enkelt att bara ta fram.?
I ett inledande skede kommer ungefär 125 av Opus Bilprovnings anställda att använda Anaplan, varav 100 är stationschefer och 25 är affärschefer.
Implementeringen av Anaplan leddes av Opus Bilprovnings partner Enfo Pointer.
?Det är spännande att se de flexibla, kostnadseffektiva och snabbimplementerade planeringslösningar som Anaplan tillhandah?ller till sina kunder. Den molnbaserade arkitekturen är mycket värdefull för oss och vi är övertygade om att Anaplan kommer att ta en större andel av marknaden framöver?, säger ?sa Landén Ericsson som är VD för Enfo Pointer. ?Vi värdesätter v?r l?ngvariga relation med Opus och ser den lyckade implementeringen av Anaplan som ett sätt att ytterligare stärka v?rt samarbete.?
Enfo Pointer är en av silversponsorerna av Anaplans Hub 2014 World Tour-evenemang i Stockholm den 23 september.
Anaplans molnbaserade plattform bygger p? den patenterade HyperBlock? teknologin som verkar i datorns internminne och levererar oöverträffad hastighet, flexibilitet och skalbarhet. Med Anaplans innovativa användargränssnitt, samarbetsfunktionalitet och användarvänlighet driftsätter du snabbt planerings modellerna
?Med hjälp av Anaplans kraftfulla beräkningsmotor och användarbaserade rollsäkerhet kan Opus skapa en integrerad miljö där de p? ett säkert sätt kan samarbeta i realtid kring gemensam planering?, säger Thomas Anderberg som är Managing Director hos Anaplan Nordic. ?Opus IT-avdelning kan byta ut flera system och ersätta det med Anaplan, s? att de f?r en enda, integrerad lösning som uppfyller alla IT-behov. Den är snabb, flexibel, har l?g total ägandekostnad, är enkel att för användarna att ta till sig och har god tillgänglighet.?
Om Opus Bilprovning
Opus Bilprovning har en marknadsandel i Sverige p? drygt 30 procent. Verksamheten best?r av 74 besiktningsstationer belägna i Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Värmland, Skaraborg, Sm?land, Blekinge och längs Norrlandskusten upp till Kiruna. Företaget har cirka 540 anställda (inklusive deltidsanställda). Huvudkontoret ligger i Stockholm. Opus Bilprovning genomförde under 2013 ca 2,1 miljoner fordonsinspektioner. Fordonen besiktas ur miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.
Under 2013 omsatte Opus Bilprovning cirka 552 MSEK. Besiktningsstationerna är främst belägna nära tätbebyggda regioner. Geografiskt fokus ligger p? Stockholm och Mälardalen, men det finns ocks? besiktningsstationer längs norra Sveriges ostkust samt i vissa omr?den i sydvästra Sverige. Opus Bilprovning har stark marknadsnärvaro i de geografiska omr?den där besiktningsstationerna finns.
###
Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Presskontakt för Norden:
Thomas Anderberg
Managing Director för Anaplan Nordic
+46 70 723 01 10
[email protected]
Presskontakt för USA:
Paul Doherty
Marketing Communications Manager hos Anaplan
+1 (415) 742-8199
[email protected]

Om Anaplan
Anaplan omdefinierar hur företags affärsplanering kan utföras. Vi har byggt en gedigen plattform för att ge företagen makt att planera, samarbeta och agera ? i realtid. Ligg steget före viktiga företagshändelser, skissa snabbt upp möjliga effekter och ändra sedan kurs omedelbart. Med Anaplans molnbaserade plattform kan du kontinuerligt hantera dina anställda, planer och investeringar i marknadssituationer. Anaplan är ett privatägt företag med huvudkontor i San Francisco, Kalifornien. Företaget har kontor p? fyra kontinenter. Besök anaplan.com om du vill ha mer information. Följ oss p? twitter: @anaplan

Related posts

Top